Dette har vært en langdryg prosess, og det finnes nesten ikke grenser for hvilke motargumenter noen finner på.

Les også: Bygningsrådets leder bekymret for nytt skianlegg på Solli

Les også: Han mener et skiskytteranlegg på Solli utfordrer Asker på bærekraft

Høyres Trond Jerve mener skiskytteranlegget strider mot Askers klimamål, og noen av bygningsrådets medlemmer beklager byggingen og frykter blyutslipp og økt trafikk.

Hvis skiskytteranlegg var så skadelige og farlige, er det rart at det bare er i Asker og Bærum det protesteres. Solliveien er selvsagt ikke uproblematisk, men det er også mange andre veier, som den til Østernvann og Skytterkollen.

Jeg har merket meg at personer uten tilknytning til hverken Solli eller Vestmarksetra, som for eksempel Jan M. Fredriksen fra Sørkedalen, som for øvrig protesterer mot det meste, har skrevet lange innlegg om hvor forferdelige slike skiskytteranlegg er og selvsagt at de bør plasseres et annet sted, som på Sollihøgda i Hole kommune.

Hva med Avtjerna, det burde man kanskje tenkt på før; i hvert fall bedre enn å bygge boliger.

For å se nærmere på det «farlige og blytunge» anlegget ved Vestmarksetra, gikk vi i vinter en tur mot Furuholmen og Gupu.

Her kunne vi ikke se at det var mye å frykte, om vinteren er i hvert fall anlegget ikke på noen måte stygt eller virker skremmende, så faren for å bli skutt virker noe overdreven.

Bly i drikkevannet har jeg ikke forutsetning for å vurdere, men anlegget ville neppe blitt godkjent hvis det var fare for det. Det er jo også diskusjoner om blyhagl til jakt, uten at verden synes å gå under av den grunn.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I det hele tatt skulle jeg ønske at folk kunne slutte å protestere og krangle om alt av anlegg og utbygging og være litt mer glad for at det skjer en utvikling, da jeg ikke kan se at alt var «så meget bedre» i gamle dager.