Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Smidighet, ingen trenering

Direktør Ragnar Sand Fuglum svarer på kritikken mot Asker kommune i en lederartikkel i Budstikka.

Foto: KARL BRAANAAS

Det er fint at lokalavisen har forventninger til kommunen, men vi mener det er å snu saken på hodet når det påstås at kommunen har satt tiltakshaver i en vanskelig situasjon.

Budstikkas lederartikkel 26.11. kommenterte en byggesak i Asker kommune

Som plan- og bygningsmyndighet må vi kunne stole på informasjonen vi får fra ansvarlig søker. Dette er også forutsatt i lovgivningen. I denne saken var informasjonen fra ansvarlig søker feil. Det avgjørende her har vært hvilken boligtype eksisterende bolig er og hva boligen er godkjent som i kommunen.

Budstikka nevner matrikkelen som er et statlig register for fast eiendom. Matrikkelen er ikke juridisk bindende, og har ikke korrekte eiendomsopplysninger. Byggbasen der kan derfor ikke være grunnlag for søknader eller søknadsbehandlingen.

Ved søknad om byggetillatelse skal tiltakshaver la seg bistå av et kvalifisert firma som skal forestå søknaden - i dette tilfellet Boxs arkitektstudio. Det er søkers ansvar å sende inn en komplett søknad. Dette innebærer blant annet søknad om nødvendige dispensasjoner dersom dette er påkrevet. På denne tomten følger det av kommuneplanen at det er tillatt med to boenheter. Tillatelsen fra 1957 godkjenner en tomannsbolig. Dette samsvarer også med faktisk bruk i dag, altså at boligen har to boenheter. I søknaden fremgikk det at eksisterende bolig var en enebolig. Det å bygge en ny bolig er i strid med kommuneplanen og forutsetter dispensasjon. Dette skulle ha fremgått av søknaden. Ved behandlingen av søknaden ble de innsendte opplysningene fra ansvarlige søker lagt til grunn da ingenting tilsa at dette var feil.

Den 15.10.19 mottok vi søknad om seksjonering av eiendommen. Det kunne tyde på at boligen hadde to boenheter og at det var gitt feil informasjon i byggesøknaden. Vi dro derfor på befaring samt ba om redegjørelse for dette forholdet, og vi konstaterte at kommunen hadde fått feil opplysninger fra søker og at boligene hadde to boenheter. Det ble derfor varslet stans av arbeid 6.11.19. 12.11.19 fattet vi vedtak om det samme, ihht Plan- og bygningsloven.

Vi har hatt dialog med ansvarlig søker før og etter varselet om stans. Tiltakshaver anmodet 20.11 om et møte. Dette møtet ble avholdt dagen etter (21.11.) for å sikre at de er tilstrekkelig informert og for å sammen finne felles løsninger på den situasjonen tiltakshaver har kommet opp i.

Vi mener vi har vært smidige og utvist handlekraft i denne saken

Budstikka skriver i sine artikler at opphevelsen av byggetillatelsen skyldes en «saksbehandlingsfeil». Konkret skyldes opphevelsen at tillatelsen er basert på feil opplysninger fra ansvarlig søker. Tillatelsen er derfor ugyldig. Det er dermed ikke gjort en feil fra saksbehandlers side.

Det er ikke tvil om at det er ansvarlig søkers ansvar og plikt å innhente og gi riktige opplysninger i søknaden. Vi må forvente av ansvarlig søker at de vet at de må hente opplysninger fra kommunens arkiv og ikke fra matrikkelen. I Asker kommune er disse arkivene tilgjengelige for via kommunens hjemmesider eller ved henvendelse på kommunens Servicetorg. Det at boligen faktisk også brukes som to boenheter burde medført at ansvarlig søker undersøkte dette nærmere.

Budstikka sier også «Her forventer vi kommunal smidighet og handlekraft, ikke ytterligere trenering». Vi mener vi har vært smidige og utvist handlekraft i denne saken. Vi har også i vår saksbehandling i all hovedsak overholdt frister med unntak om rammetillatelsen som gikk over frist. Gebyret falt da bort. Vi har selvsagt ikke hatt til hensikt å trenere saken slik lederartikkelen antyder.

Vi ser at tiltakshaver har kommet i en vanskelig situasjon, og plan- og bygningsavdelingen har i møte med tiltakshaver bidratt til å gi mulige alternative løsninger. Disse alternativene må tiltakshaver og ansvarlig søker nå vurdere og følge opp med nødvendig søknad. Vi vil behandle eventuelle nye søknader i tråd med plan- og bygningsloven, og samtidig legge til rette for en rask saksbehandling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.