Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Småhus eller fortetting? Ja takk, begge deler!

– Knutepunktstrategien gjelder for Bekkestua. Men knutepunktet må avgrenses mot eksisterende småhusbebyggelse, skriver Morten Skauge og Elisabeth Hegg Gjølme.

– Knutepunktstrategien gjelder for Bekkestua. Men knutepunktet må avgrenses mot eksisterende småhusbebyggelse, skriver Morten Skauge og Elisabeth Hegg Gjølme.

FOTO: PRIVAT

Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, townhouse eller blokker? For Bærum kan det ikke være enten eller, men både og.

To hovedfaktorer skal balanseres ut. På den ene siden vekst og vern. På den andre fra rimelige leiligheter i blokkbebyggelse for de yngre til rekkehus og eneboliger for familier som ønsker et grønnere alternativ.

De fleste vil nok være enig i at arealutviklingen i Bærum er full av utfordringer og dilemmaer. Uansett retningsvalg finnes det motkrefter. Høyre i Bærum gikk til valg på en bedre balanse mellom vekst og vern, og da i favør av bevaring av grønne lunger og naturområder. I dette perspektivet må vi se utviklingen av Bekkestua.

Når store forandringer som de som skjer på Bekkestua, skal gjennomføres, er det helt nødvendig med debatt og alternative synspunkter. I Budstikka 20. mars presenterer Anne Beth Moslet tanker og forslag til utvikling av Bærum som det er interessant å lytte til. Vi har det samme målet; at alle generasjoner skal trives og føle seg hjemme.

Knutepunktstrategien gjelder for Bekkestua. Det betyr høy utnyttelse av arealene i sentrumsområdet. Vi tror det er forståelse for at det i sentrum blir blokker og bybebyggelse, med torg og grønne lunger som gir møteplasser og muligheter for rekreasjon. 

Kollektivtilbudet er godt med Kolsåsbanen, trikk og busstasjon. Bekkestua er et moderne trafikknutepunkt.

Men knutepunktet må avgrenses mot eksisterende småhusbebyggelse. Her må vi være tydelige på ønsket politikk og gi riktige forventninger. Veksten kan ikke fortsette langt inn i dagens småveier og småhusbebyggelse.

Bekkestua sør markerer slutten på knutepunktbebyggelsen på Bekkestua og skal bestå av småhus og rekkehus. Det gir en markant overgang fra blokkene og er godt tilpasset eneboliger og rekkehus i søndre del av Kleivveien.

Videre fra Bekkestua mot Høvik ligger Ballerud. Dette området skal omformes fra hagesenter og gartneri, til trivelige boområder, skole og barnehage. 

I kommuneplanen er området avsatt til småhusbebyggelse. Høyre mener dette området vil være godt tilpasset barnefamilier. Selv om utbyggere har ambisjoner om lav blokkbebyggelse, har Høyre vært tydelige på ønsket om småhus med rekkehus og townhouse omgitt av grøntområder. Klarere signaler kan vi vanskelig gi.

Knutepunktstrategien er det bred politisk enighet om. Den regionale planen for areal og transport tilsier bymessig fortetting i vekstområdene Sandvika, Fornebu/Lysaker, sentrum av Bekkestua og utvalgte områder på Høvik. 

Nå pågår arbeidet med ny kommuneplan og arealstrategi. Høyre kan love at det her blir en balanse mellom vekst og vern – og mellom boliger og grøntarealer. 

Men alt med måte og fornuft. Det finnes områder der trær må vike for bebyggelse.

Det som er vanskelig å love, er regulering av større eneboligfelt. I hvert fall i øst. Her ligger begrensningene i eksisterende bebyggelse, møtet med fjorden og markagrensen. Store arealer er ikke tilgjengelig. 

Noe annerledes kan det være i vest. Der er mulighetene flere. Høyre har derfor bestilt en mulighetsstudie for å vurdere aktuelle arealer for utvikling og utbygging til bolig, næring og industri, herunder arealer som kan gjenbrukes eller transformeres.

Uansett vil det alltid pågå en nyttig meningsutveksling mellom ulike syn på vekst og vern, fortetting og småhus.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.