Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Slik bør Viken deles

– Viken bør deles i to med «Vest-Viken» bestående av Buskerud og kommunene Asker og Bærum, og «Øst-Viken» bestående av Østfold og resten av Akershus øst og sør for Oslo, skriver innsenderen.

– Viken bør deles i to med «Vest-Viken» bestående av Buskerud og kommunene Asker og Bærum, og «Øst-Viken» bestående av Østfold og resten av Akershus øst og sør for Oslo, skriver innsenderen.

Resultatet av stortingsvalget tilsier at det blir en oppdeling av Viken.

Men må det nødvendigvis bli tilbakeføring til de «gamle» fylkeskommunene?

Jeg har fulgt regionreformen som medlem (Ap) av tidligere Akershus fylkesting. Det har vært en merkelig prosess som toppet seg med at alle tre fylkestingene i de berørte fylkeskommunene, Østfold, Akershus og Buskerud, stemte mot sammenslåingen. 

Deretter overkjørte regjeringen disse samstemte vedtakene og tvang med knappest mulig flertall sammenslåingen gjennom i Stortinget. 

Dette siste er oppsiktsvekkende da det har vært tradisjon i Norge at slike strukturendringer bør ha bredt flertall bak seg for å sikre at senere regjeringer ikke omgjør endringen, noe som altså nå trolig skjer.

– Regjeringen overkjørte disse samstemte vedtakene og tvang med knappest mulig flertall sammenslåingen gjennom i Stortinget, skriver tidligere fylkespolitiker Jan Sandal (Ap) fra Asker.

– Regjeringen overkjørte disse samstemte vedtakene og tvang med knappest mulig flertall sammenslåingen gjennom i Stortinget, skriver tidligere fylkespolitiker Jan Sandal (Ap) fra Asker.

Foto: KARL BRAANAAS

Slike store strukturendringer koster mye ressurser, både penger og arbeidskraft, i tillegg til at det gir mye usikkerhet i overgangsperioden. Det er derfor viktig å tenke igjennom om dette er et tidspunkt for å gjøre andre endringer enn bare å tilbakeføre til de gamle tre fylkeskommunene. 

Det kan koste litt mer, men vil etter min mening gi stor gevinst på lengre sikt.

Jeg har tidligere som fagperson argumentert for at en ny inndeling av de åtte fylkene på Østlandet er fornuftig ut fra endrede transportforutsetninger, pendling og næringslivsutvikling. 

Storparten av Østlandet fungerer i realiteten som én stor region med Oslo som det dominerende senteret. Men en slik enhet ville ha omtrent halve Norges befolkning, noe som ville skape mange styringsproblemer både innad og utad. 

På denne bakgrunnen var for meg den naturlige inndelingen følgende: 

1) Østfold, Akershus og Oslo.

2) Hedmark og Oppland.

3) Buskerud, Vestfold og Telemark.

Men Oslo sa tverrpolitisk nei når det kom opp spørsmål om en slik løsning. Og hvilken regjering tør å trosse en slik enighet i Oslo?

En slik inndeling vil få mye større folkelig oppslutning enn monsteret Viken.

Med dette som endret forutsetning, har jeg endt opp med at Viken bør deles i to med en fylkeskommune vest for Oslo, «Vest-Viken», bestående av Buskerud og kommunene Asker og Bærum, og en fylkeskommune øst for Oslo, «Øst-Viken» bestående av Østfold og resten av Akershus øst og sør for Oslo. 

Spesialhelsetjenesten har tilnærmet slik inndeling. Dette vil gi fortsatt folkerike fylkeskommuner, med likevel ikke så veldig mye større enn Rogaland, Vestland og Trøndelag fylkeskommuner.

Jeg tror at en slik inndeling etter hvert vil få mye større folkelig oppslutning som naturlig modell, enn den avvisningen som har skjedd med monsteret Viken. 

Dette vil stemme på en mye bedre måte med samferdselsretninger for folk både i arbeidsliv og fritid, og danne grunnlag for større og bedre faglige miljøer i næringslivet og offentlig forvaltning.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.