Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Skytebane-skandalen

OMSTRIDT: – Skiskytterbanen er ikke konstruert forskriftsmessig, hverken i blinkområdet eller i området mellom standplass og blinkområdet, skriver innsenderen om skytebanen ved skiløypene ved Vestmarksetra/Franskleiv.

Forurensning. Skytebanen i Franskleiv er en skandale.

I Vestmarka er skytingen nå i full gang i det nye skiskytteranlegget. Derved er risikoen for blyforgiftning av grunnen og av grunnvannet til brønnene våre i full gang.

Les også: Skiskytterne tvinges til å skjerme mer

Les også: Blyforgiftningen er i gang i Franskleiv

Blykuler, blypartikler, blystøv og forurensende patronhylser fra skytebanen ligger opp i dagen.

I tillegg har politiet i Asker og Bærum, utrolig nok, forlenget den midlertidige brukstillatelsen til tross for meget mangelfull sikkerhet for skiskytterne, funksjonærer ved konkurranser, turgåere og andre brukere som passerer skiskytterbanen.

Med skytingen som nå foregår, skjer det som oppsitterne i området fryktet mest av alt, nemlig direkte blyforurensning av grunnvannet, vassdraget og tilstøtende vanntilsig.

De planlagte 400.000 avfyrte skudd per år, som vil utgjøre cirka 1 tonn bly, vil også sterkt forurense vassdraget langs Stokkerbekken og Neselva. All fisk, også ung settefisk, vil med stor sannsynlighet dø.

Skiskytterbanen er ikke konstruert forskriftsmessig hverken i blinkområdet som er nedslagsfelt for blykulene, eller i området mellom standplass og blinkområdet hvor blyfragmenter og blystøv forurenser.

Membraner er ikke blitt lagt ut i grunnen for å samle opp alt blyvann i skyteområdet. Ingen samlerør eller drensrør er lagt ned, og ingen synkekummer for oppsamling av bly er plassert ut.

Derved flyter blyforurenset vann fritt omkring til elver og ned i grunnen. I tillegg renner blyforgiftet vann fra arenaen og ned i dammen som det skal lages kunstsnø av.

Dermed spres blyforurenset snø rundt i løypene og forurenser tilstøtende områder. Av ovennevnte årsaker har flere skiskytterbaner blitt stengt og lagt ned. Blant annet på Voss og i Tromsdalen.

Konklusjon: Byggherren, Bærum kommune, prosjektør/entreprenør og Bærums Skiklub og Jardar vil gjøre seg skyldig i å forurense med cirka 1.000 kilo bly per år.

Forurensningen går nå rett i grunnen uten noen form for rensing/filtrering og er en meget alvorlig trussel for mennesker, planter, beitedyr og alt liv i vassdragene i området.

Dette er så alvorlig at Bærum kommune som byggherre, må handle omgående. Vi beboere i området spør:

  • Hvem er ansvarlig for at spesifikasjonene for prosjektet ikke er fulgt og iverksatt, noe som var/er selve forutsetningene for å åpne opp for skiskyting?
  • Hvorfor har entreprenøren unnlatt det viktigste, nemlig å legge membraner, drensrør og synkekummer for å samle opp mest mulig blyforurenset vann?

Forurensningen går nå rett ned i grunnen i hele skyteområdet og sprer seg. Til våren/sommeren vil beitende dyr også få gift i seg.

  • Hvilken kontroll har Bærum kommune hatt i dette prosjektet? Skal Bærum kommune betale millioner av kroner på et opplagt og uomtvistelig forurensningsprosjekt?
  • Hvorfor har politiet gitt forlengelse av midlertidig godkjennelse av skiskytteranlegget datert 10.01.2017? Dette til tross for at anlegget i bruk kan skade, i verste fall drepe, mennesker og dyr, grunnet utilfredsstillende sikkerhetstiltak etter forskriftene for skytebaner.

Hele anlegget er en gedigen skandale for Bærum kommune, med høy risiko for at menneskeliv kan gå tapt, alvorlige grunnvannsforurensninger og giftige naturødeleggelser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Beboerne i Vestmarka forventer at hele prosjektet blir skrinlagt med bakgrunn i ovennevnte alvorlige årsaker.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.