Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Skrekkfilmen er over – E18 skal endelig realiseres

– E18 er en sikker og rask måte å realisere vårt behov for effektiv, presis og rimelig klima- og miljøvennlig transport, skriver fra venstre Eirik Bøe (V), Elisabeth Aukrust (KrF) og Morten Skauge (H), alle medlemmer av Bærum kommunestyre.

FOTO: PRIVAT

I Budstikka 12. september tar Miljøpartiet De Grønne til orde for å bygge E18 etter deres egne planer.

De hevder videre at den vedtatte E18-løsningen ble «trumfet igjennom». Vi tror at når samfunnet foretar store viktige investeringer, er det klokt å velge en gjennomarbeidet løsning – ikke udokumenterte forslag.

Partiene som løste E18-komplekset, fikk over 80 prosent av stemmene i lokal- og fylkestingsvalg i Asker og Bærum. Stortingsflertallet vedtok både veien og finansieringen. Fylkestingsflertallet vedtok sin del av ansvaret i form av en garanti. Det er grunn til å tro at et solid flertall i Bærum vil støtte garantien til prosjektet. 

Vi oppfatter ikke at dette er å trumfe igjennom en løsning mot massiv protest når et stort og bredt flertall på alle styringsnivåer tar ansvar for samfunnsutviklingen.

Langsiktig og seriøs byutvikling i hele Oslo-regionen krever helhetlige transportløsninger. Det er ikke et spørsmål om vei mot kollektiv, eller sykkel mot bil. Vi må tilby mange løsninger fordi folk har flere behov. 

Inn i en debatt om E18-komplekset er det nødvendig å ta med seg at i en nær fremtid vil all transport foregå med nullutslippskjøretøy. E18 er en sikker og rask måte å realisere vårt behov for effektiv, presis og rimelig klima- og miljøvennlig transport.

E18 Lysaker-Ramstadsletta er et komplisert transportsystem på 4,3 km. På den ene siden av veien bygger vi en by på størrelse med Hamar. Her får vi Vestre lenke. 

På den andre siden skal vi bøte på resultatet av år med fortetting rundt et 100 år gammelt veisystem. Her får vi Gjønnesdiagonalen – eller bussdiagonalen. 

Langs E18 vil blant annet tunnelen mellom Strand og Ramstadsletta bidra til å bygge ned en barriere av støy, støv og forurensning. Byutvikling i korridoren fra Lysaker til Sandvika har et potensial på minst 6.400 boliger. 

(Red: Innsenderne opererte her først med tallet 8.000 boliger, men har endret til 6.400.)

Både tog og høy kapasitet på vei gir svært gode kollektivløsninger. Boligområdene i E18-korridoren vil som følge av dette få høyere kvalitet og blir mer attraktive. 

Det bidrar samtidig til å dempe presset på landbruksarealer, naturområder og krevende områder med gammel infrastruktur i andre deler av Bærum. 

Vi får også bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, og ikke minst vil dette gi næringslivet vårt færre timer i uproduktiv kø.

MDG fremstår som totalitære i sin iver etter ensidige løsninger hvor alle skal inn i deres tog iført samme type sko.

MDG fremstår som totalitære i sin iver etter ensidige løsninger hvor alle skal inn i deres tog iført samme type sko. Bærums befolkning bor ulikt, mange har mindre gode kollektivløsninger og det vil være svært kostbart og utfordrende å gi dem det. 

Det vil derfor være fremtiden for deler av befolkningen å bruke egne kjøretøy med nullutslipp. Vi kan gjerne ønske oss noe annet, men tvang er neppe en god løsning.

Vi ønsker samferdselsløsninger som svarer på målsettingen om å halvere klimautslippet innen 2030. Det klarer vi gjennom å legge til rette for god by- og tettstedsutvikling som gir økt kollektivbruk, sykkel og gange. 

Vi må bygge og tilrettelegge slik at det blir mulig å velge mellom grønt og grønt tilpasset egen hverdag og egne behov. E18-komplekset er et viktig bidrag for å realisere dette.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.