Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Skolen må ivareta syke barn bedre

Siv Ellen Omland er kritisk til kommunens rutiner rundt barn som er rammet av ME/utmattelse.Foto: Dennis Fossen

Jeg opplevde at Bærum kommune ikke har et godt nok system som tar vare på de mest sårbare.

Etter to avslag var det Fylkesmannen som sørget for at mitt syke barn fikk undervisningen det hadde krav på, ikke kommunen. Slik skal det ikke være.

Jeg stiller til valg for Høyre, fordi partiet vil satse på skolen som en av hjørnestenene i kommunens velferdstilbud. En god skole kjennetegnes ikke bare av elevenes gode karakterer, men også av skolens evne til å sørge for at de elevene som trenger det mest blir godt ivaretatt.

Som firebarns mor opplevde jeg at Bærumsskolen fungerer bra når alt går godt med barna. Jeg møter foreldre som er fornøyde med skolen, men også fortvilte foreldre som opplever at barna deres ikke i tilstrekkelig grad får PP-tjenesten og skolens hjelp med sine utfordringer. Vi politikere må sørge for at Bærum kommune er en god skoleeier, slik at alle barn får likeverdig rett til undervisning etter Barnekonvensjonen.

Selv opplevde jeg at Bærum kommune ikke har et godt nok system som tar vare på de mest sårbare da ett av mine barn ble langvarig syk med utmattelse/ME. Tenåringen var sjelden i stand til å gå på skolen, men hadde sterk motivasjon for å lære. Ifølge Utdanningsdirektoratets regelverkstolkning av opplæringsloven (Udir-6-2014) heter det at "en gruppe som kan være syke i lange perioder og som har særskilt behov for tilrettelegging er elevene som har ME/kronisk utmattelsessyndrom. Kombinert hjemme-skole opplæring, god kontakt med skolen, respekt for den sykes vansker er noen av stikkordene som er viktig her.” Det samme gjelder for andre langtidssyke barn.

Foreldre og barn ønsker mest av alt å ha en normal skolehverdag. Men skolen har plikt til å gi hjemmeundervisning når barnets tilstand er slik at det ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisning. Fraværsrutinene stiller ikke tilstrekkelig krav til hva kommunen som skoleeier bør gjøre for å sikre barn med langtidsfravær undervisning når de ikke kan gå på skolen. Isteden legger skoler press på foreldrene, for å sende de syke barna på skolen. Det skjer til og med at foreldre blir meldt til barnevernet fordi det syke barnet ikke kommer på skolen.

Nå er det på tide med et tverrpolitisk samarbeid med Høyre i bresjen som sikrer at alle barn i Bærum får undervisningen de har krav på. Høyre vil ha et samfunn som gir like muligheter for alle elever. Det må vi vise i praksis overfor barna; i budsjett, ord og gjerninger.

Lærerne fortjener takk for alt de gjør for barna våre. De har en hverdag med mange utfordringer. Det er kommunens og ikke lærernes ansvar å tilby hjemmeundervisning ved behov. Derfor bør vi vurdere nye virkemidler. Ett av dem kan være et eget team av øremerkede lærere som kan reise hjem til syke barn på tvers av skolegrenser. Teamet bør styrkes av en PP-tjeneste med høy kvalitet. Jeg ønsker at Bærum skal bli en foregangskommune som sikrer at alle barn får likeverdig rett til undervisning.

Se også Nyhet side 8

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.