Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Skolematen bør avgjøres på den enkelte skole

Artikkelforfatterne fra Høyre skriver at regjeringspartiet ikke støtter Arbeiderpartiets forslag om gratis skolemat, men heller vil at hver skole finner egne løsninger.

FOTO: TRINE JØDAL

Et fint eksempel på god skolematordning i Asker er Landøya ungdomsskole hvor de har etablert Kafe Landøya. Denne drives som en elevbedrift av elevene på 9.- og 10. trinn. Et annet fint eksempel er Hovedgården ungdomsskole, der kokk er ansatt og elevene har ansvaret for kantinedriften.

Dette er lokale ordninger, som vi i Høyre selvfølgelig er for. Skoleledelsen på hver enkelt barne- og ungdomsskole bør få bestemme om mat i skolens regi er noe de ønsker for sin skole. Det har Høyre fremholdt flere ganger i Asker kommunestyre når Ap har fremmet forslag om skolemat.

Skolemat er igjen på dagsorden, med nye forslag fra Ap og SV om at det skal etableres en statlig finansiert skolematordning. Etter vårt syn en dyr løsning som vi slett ikke vet om treffer godt. Nylig har VG og DN viet skolemat oppmerksomhet på lederplass, og konklusjonene der er også klare: For dyrt, uten at vi vet om det løser grunnleggende utfordringer innen folkehelse.

Fordi: Det at elever spiser sunnere med gratis skolemat er ikke det samme som at skolemat reduserer sosiale helseforskjeller. Sosiale helseforskjeller handler om noe annet enn skolemat.

De fire viktigste årsakene til sosiale helseforskjeller er forårsaket av livsstil, ofte knyttet til tobakk, alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet. Det er dessverre en trend at de av oss som har lavest utdannelse gjennomgående tar de dårligste valgene for sin egen helse. Folkehelsemeldingen sier mye om dette.

Vi mener det er tre forhold som må til for å redusere de sosiale helseforskjellene i Norge:

  • Skolene må gi alle elevene førsteklasses undervisning. 
  • Vi må ha en politikk som tilrettelegger og gjør det lønnsomt å drive næring og ansette folk. 
  • Vi må oppdage og hjelpe de som sliter før de psykiske problemene tar overhånd.

Høyre arbeider aktivt med dette. Vi er opptatt av at skolen skal ha høy kvalitet, og prioriterer innhold i skolen og flere lærere fremfor skolemat. Norsk og internasjonal forskning er krystallklar på at den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og mestring, er en god lærer.

Blant tiltakene regjeringen har gjort, er å intensivere arbeidet med at de yngste elevene knekker lesekoden. Dette vet vi reduserer frafallet i videregående. Etter- og videreutdanning av lærere, fremmøteplikt på videregående skole og styrket skolehjem samarbeid er tiltak vi vet hjelper for å få flere til å gjennomføre videregående utdanning. Det er de som dropper ut av skolen som mest sannsynlig vil lide av sosiale helseforskjeller.

Det er beregnet at gratis skolemat vil koste samfunnet 3,4 mrd. kroner. Og det uten at «X-faktoren» er tatt med (ombygninger, varetransport med mer). Å etablere en dyr ordning finansiert av fellesskapets midler når det bare er noen få prosent av skolebarna som trenger det, er lite treffende. Et bedre tiltak kan være foreldrekurs i helse og kosthold for dem som trenger det. Og selvfølgelig heier vi på lokale løsninger som de man har funnet frem til i godt foreldre-skole-samarbeid i Asker.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.