Sjøflyhavn har livets rett

PÅ FORNEBU: – Dette er ikke Hardangervidda, men Indre Oslofjord hvor det må være lov i et demokrati å gledes over og utøve forskjellige fritidsaktiviteter, skriver innsenderen. FOTO: KNUT BJERKE

PÅ FORNEBU: – Dette er ikke Hardangervidda, men Indre Oslofjord hvor det må være lov i et demokrati å gledes over og utøve forskjellige fritidsaktiviteter, skriver innsenderen. FOTO: KNUT BJERKE

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Uviss fremtid. Storøykilen Sjøflyhavn har eksistert i 90 år.

DEL

Kilen Sjøflyklubb er blant annet involvert i søk, brannvakt, flyskole, overvåking av eventuell forurensing av vannflaten, båtsøk ved tyverier og redning.

Ikke på noe tidspunkt i løpet av disse 90 årene er det blitt dokumentert at sjøflyaktiviteten i har medvirket til negative eller uheldige konsekvenser for omgivelsene.

Dette gjelder alt fra fuglelivet/naturmangfoldet og allmenn ferdsel til øvrige aktiviteter i området.

Saken har vært preget av udokumenterte påstander som grunnlag for innsigelser og vedtak om nedleggelse og i uttalelser fra diverse interesseorganisasjoner.

Les også: La sjøflyene være i fred

Les også: Fugler og fly på Fornebu

Les også: Fugler og fly må leve sammen

Da naturreservatet ble etablert i 1992, forutsatte dette fortsatt drift av sjøflyhavnen.

Det har vært udokumenterte påstander om at sjøflyaktiviteten var en trussel mot fuglelivet.

Erfaring viser at fugler trekker til flyplasser for blant annet vern mot mennesker.

Ornitologer og den forrige fylkesmannen har uttalt at en fjerning av sjøflyhavnen vil kunne være uheldig for den sameksistensielle balansen som er etablert mellom sjøflyaktiviteten og fuglelivet.

Bærum kommune og Kilen Sjøflyklubb har påtatt seg å etablere et faktagrunnlag i saken. Asplan utførte en støyanalyse som konkluderte med begrenset støynivå i cirka 5–10 sekunder når flyene letter.

Asplan analyserte konsekvenser av nedleggelse av sjøflyhavnen og konkluderte med at flyene ville legges til brygger og bøyer med den følge dette medfører med hensyn til manglende tilsyn og risiko.

Etter fokuset på vern ble det plutselig viktig å ta hensyn til allmennhetens optimale tilgang til verneområdene. Sjøflyhavnen ble påstått å skulle hindre dette.

Les også: Fugleliv mot sjøfly på Lilleøya

Les også: Ja til Fornebu-plan

Les også: Sjøflyene i Storøykilen

De fleste viser en viss respekt, i tillegg til nysgjerrighet og ekstra opplevelsesglede ved sjøflyene.

Deretter var påstanden at sjøfly reduserer forekomsten av ålegress. Følgelig gjennomførte NIVA en undersøkelse av området og sjøflyenes mulige påvirkning av ålegress-forekomst. De fant ingen signifikant sammenheng.

Sikkerhet er også et tema. Dette til tross for at offentlige tilsynsmyndigheter fortløpende følger dette opp. Nå er denne delen av innsigelsesgrunnlaget trukket.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fylkesmannens miljøavdelings første innsigelse ble etterfulgt av at han gikk imot sin egen avdeling og anbefalte opprettholdelse av sjøflyhavnen.

Miljøvernavdelingens innsigelse ble opprettholdt ved reguleringsplanens nye plassering av bryggene som er lenger bort fra fuglereservatet og hvor bunnen er tilnærmet fri for ålegress med videre. Igjen ber Fylkesmannen om at man ser bort ifra miljøavdelingens innsigelse.

Bærum kommune har behandlet reguleringssaken høyst profesjonelt og utviklet en plan hvor en rekke interesser i et folkerikt område kan fungere meget godt sammen.

Dersom det tas hensyn til det lokale selvstyret, så har Bærum kommune gjort en solid jobb i denne saken.

Det hadde vært en god ting om alle aktører i dette området kunne vise hverandre respekt, selv om man har forskjellige interesser, slik Bærum kommune har lagt opp til i reguleringsplanen. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet har gjentatte ganger vært tydelige på at det er viktig å opprettholde dette sjøflymiljøet.

Det finnes som nevnt ingen dokumentasjon på at sjøflyplassen truer naturmangfold eller friluftsliv.

Man har hatt 90 år på å foreta lokale undersøkelser rundt påstandene, og man har 90 års erfaring fra at det ikke er registrerte negative konsekvenser.

Dette er ikke Hardangervidda, men Indre Oslofjord hvor det må være lov i et demokrati å gledes over og utøve forskjellige fritidsaktiviteter.

Miljøvern må forvaltes med respekt, ikke misbrukes for særinteresser hvor miljøeffekten uteblir. Myndighetene må ha solid forankring for det man beslutter.

Kilen sjøflyklubb er det siste adekvate sjøflymiljøet som er igjen i Norge hvor det også drives skolevirksomhet. Det er ingen registrerte ulykker eller andre dokumenterte ulemper ved driften.

Kystverket advarer mot nedleggelse, det samme gjør Luftfartstilsynet, to fylkesmenn, Norges Luftsportforbund, Bærum kommune med videre.

Den nye plasseringen gir et meget komprimert bryggeanlegg som dekker kun en liten del av vannflaten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags