Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Si nei til Akson, men ja til bedre IT-løsninger

Bjarte G. Reve er kommunestyrerepresentant i Asker og bedriftsrådgiver på deltid for IT-selskapet WebMed, som leverer til helsesektoren.

Foto: KARL BRAANAAS

Vi er alle enige om at det trengs bedre IT-løsninger for helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Men nå foreslås en felles kommunal journal, Akson, til totalt 22 milliarder kroner. 

Det er E-helsedirektoratet og regjeringen som presser på for denne løsningen. Norsk e-helsebransje, Legeforeningen og våre forskningsmiljøer er meget kritiske til en gigantisk investering på 11 milliarder kroner i kommunene for Akson. Ytterligere 11 milliarder kroner skal brukes på drift og implementering av løsningen, som totalt skal koste 22 milliarder kroner. Har vi råd til dette med presset kommuneøkonomi?

Viktige kommuner som Oslo har sagt nei til å bli med. Jeg mener Asker kommune, gjerne i samarbeid med Bærum, bør peke på et alternativ som er rimeligere for våre kommuner, raskere sikrer effektene med samhandling, har lavere risiko og som bevarer en konkurranse i markedet.

Akson er i dag winner takes all, der en IT-leverandør skal levere for hele Norge.

Vi kan se til Danmark og hovedstadsregionen for å se hvordan det gikk der da de innførte «Sunhedsplatformen» – én felles journal ved sykehusene. Ifølge den danske riksrevisjonen sank antall pasienter som ble behandlet med 34–37 prosent.

Innføring av én felles journal i helse- og omsorgstjenesten i Asker og Bærum vil kunne gi store merkostnader for våre ansatte ved at de opplever økt stressnivå og redusert produktivitet i innføringsfasen av Akson. 

Dette vil gå ut over brukerne som får et dårligere tilbud fordi «Magda» som skal hjelpe dem, isteden bruker tiden sin til å finne ut av et stort IT-system.

Flere kommuner har tatt opp behovet for statlig økonomisk støtte til å erstatte journalsystem i vedtak da de signerte intensjonserklæringen i juni 2020. Eksempelvis har Asker kommunes formannskap 16.06.20 vedtatt at «Asker kommune er bekymret for de økonomiske rammene som ligger i prosjektet. Asker kommune forutsetter at hovedansvaret for finansieringen er statlig, samt at staten bærer risikoen for eventuelle endringer i kostnadsoverslagene.» 

Men hva finner vi i statsbudsjettet for 2021? «Statens bidrag til programaktiviteter til Akson journal har en øvre grense på 1340 mill. kroner over ti år», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i budsjettet. Resterende milliarder til denne investeringen skal finnes i pressede kommunale budsjetter.

Hva er så alternativet i Asker og Bærum til Akson? I stedet for å løse alle problemer i helsetjenestens IT-systemer gjennom én stor anskaffelse, så trenger vi flere IT-systemer som deler data med hverandre ved behov.

Fastlegene bør i hvert fall få beholde sine moderne EPJ-systemer, men systemene bør kunne dele data med sykehus, hjemmesykepleie, legevakt ved behov for dette. 

Akson journal bør brytes ned til flere IT-anskaffelser, for de områder der det er størst behov for bedre løsninger for pasientene og omsorgstjenesten.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.