Dette er Budstikkas lederartikkel lørdag 13. februar 2016.

Det har vi alle gjort, og det gjorde en niåring på Jong skole for et par uker siden. Han oppholdt seg og lekte på egen hånd i skolegården etter skoletid. Inntil en ansatt i SFO (skolefritidsordningen) ba ham forlate skolegården og gå hjem. Begrunnelse: Gutten går ikke på SFO.

Guttens far forteller at niåringen var lei seg og oppgitt da han kom hjem. Faren synes lite om at gutten var blitt bortvist. – Hvis skolen skal nekte barna å være i skolegården etter skoletid, fjernes en viktig arena for lek og utvikling, mener faren.

På sin henvendelse til skolens rektor og SFO-leder fikk han til svar at SFO disponerer skolegården mellom 13.30 og 17.00. Det var bare å betale for plass i SFO dersom sønnen ønsket å leke i skolegården i dette tidsrommet.

Vi håper i det lengste at den ansattes opptreden og skoleledelsens svar var en ubetenksom glipp. Spesielt var den ansattes reaksjon mildt sagt lite pedagogisk. Man behandler ganske enkelt ikke små barn på den måten. Rektor forteller til Budstikka at den ansatte handlet i beste hensikt.

Begrunnelsen skal ha vært usikkerhet om ansvaret for niåringen mens han oppholdt seg i skolegården uten å være en del av SFO.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Strengt tatt burde ikke en slik spørsmålsstilling gi de ansatte sjelekvaler. Det kan ikke herske særlig tvil om at kun elever som går på SFO, er SFOs ansvar. Alle andre må ta ansvar for seg selv.

I niåringens tilfelle har selvsagt foreldrene ansvaret utenom skoletiden. Og uansett hadde det vært en smal sak å kontakte foreldrene først, ikke å sende gutten hjem fordi han ikke hadde noe der å gjøre.

Skolesjef Siv Herikstad i Bærum kommune forteller til Budstikka at skolegården er for alle. Det er godt å høre. Vi tror imidlertid hun med fordel kunne presisere dette overfor sine ansatte, slik at det ikke skal være tvil ved senere anledninger.

At de organiserte SFO-aktivitetene etter skoletid er forbeholdt SFO-elever, sier seg egentlig selv. Det forstår nok også foreldrene til de elevene som ikke går på SFO. En fulltidsplass i ordningen koster tross alt nær 3.000 kroner i måneden.

Men samtidig må det være tillatt også for andre elever å oppholde seg i skolegården, uansett om det skjer innenfor eller utenfor SFO-tiden. Sogar må det være mulig for dem å leke sammen med SFO-elever så lenge disse ikke deltar i organiserte aktiviteter.

Dette handler i bunn og grunn ikke om annet enn å bruke sunn fornuft, noe vi har tillit til at de aller fleste medarbeidere i Bærums-skolen er rikelig utstyrt med.