Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sett ungdommene først

– I vår familie er muligheten til å velge videregående skole en stor motivasjonsfaktor for innsatsen på ungdomsskolen, skriver Tone Lauritzen og Pål Lothe Magnussen. Bak barna Jonas (14), Ella (17) og Milla (12).

– I vår familie er muligheten til å velge videregående skole en stor motivasjonsfaktor for innsatsen på ungdomsskolen, skriver Tone Lauritzen og Pål Lothe Magnussen. Bak barna Jonas (14), Ella (17) og Milla (12).

Foto: SIMEN SOLUM WAAGSETHER

Kjære folkevalgte politikere i Viken. Vi ber dere ikke støtte forslaget til ny opptaksordning til videregående skoler i Viken som skal behandles i fylkestinget 17. september der man vil innføre et nærskoleprinsipp i hele Viken og erstatte dagens system med fritt skolevalg i Asker og Bærum.

I vår familie er muligheten til å velge videregående skole en stor motivasjonsfaktor for innsatsen på ungdomsskolen. 

Vår eldste datter på VG2 gjorde et velbegrunnet valg som hun i dag er godt fornøyd med. Vår sønn som går på 10. trinn, vil ikke få samme mulighet med den nye ordningen. Han må gå på den nærmeste skolen som tilbyr studieretningen han søker – helt uavhengig av hans innsats på ungdomsskolen, ønske om valgfag, preferanse på undervisningsopplegg eller ønske om skolemiljø. Det samme vil gjelde vår yngste datter om noen år. 

Vi finner det urimelig at de skal fratas valgmuligheten og at opptak baseres på bostedsadresse, noe som er helt utenfor deres kontroll.

Vi forstår ikke hvorfor man velger å innføre én og samme modell i hele Viken. 

Det er store forskjeller i skoletetthet rundt om i Viken. Nærskoleprinsippet kan godt være fornuftig der det er langt mellom skolene, men i Asker og Bærum er ikke avstand en faktor. Vi har mange skoler på et lite område og et godt kollektivtilbud.

Her bør ungdommene fortsatt få lov til å påvirke hvor de skal gå på videregående.

Ingen kan i dag si hvilken skole som blir våre barns nærskole. Nærskoleområdene skal lages etter at et vedtak blir fattet. Graden av lokale unntak og tilpasninger er foreløpig uviss. 

Her er det stor usikkerhet og mye som gjenstår før man kan fatte et vedtak som påvirker så mange ungdommer.

Med dagens opptaksordning får de aller fleste innfridd førstevalget på både studieretning og skole (siste tilgjengelige tall viser 75 prosent i 2017). Å endre på en ordning der så mange elever får innfridd sine førstevalg er et stort ansvar. Vi kan ikke se at det er gjort noen undersøkelser av hvilken effekt den foreslåtte ordningen vil ha.

Dersom man vurderer å endre den eksisterende ordningen, trenger man et mye bedre kunnskapsgrunnlag. Se til Oslo – der har et tverrfaglig utvalg (der også elever er representert) jobbet i et år med å analysere flere modeller. Felles for alle er prinsippet om at søkerens førstevalg av skole skal tillegges størst mulig vekt.

Fordeling av plasser bare etter bosted er ikke aktuelt. Utvalget har i tillegg gjort simuleringer for å finne ut hvordan modellene vil slå ut for ungdommene.

Sammenlignet med prosessen i Oslo virker arbeidet som er gjort i Viken svært mangelfullt.

Å endre opptaksordning er en stor beslutning som påvirker tusenvis av ungdommer, og vi vil påstå at sakens alvor på ingen måte er reflektert i arbeidet som er gjort. Vi synes ungdommene fortjener bedre. 

Vi håper de folkevalgte som skal stemme i fylkestinget 17. september, kan legge partipolitikken til side og sette ungdommene først.

(Innlegget er en forkortet versjon av et brev til politikerne. Red.)

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.