Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Seriøse utbyggere og impulsstyrt planutvalg?

– Vi opplever en åpen og transparent prosess som vi har tillit til. Planutvalget oppleves som ryddig og forutsigbart, skriver innsenderne. Her er planutvalget på befaring i Snoveien på Høvik.

– Vi opplever en åpen og transparent prosess som vi har tillit til. Planutvalget oppleves som ryddig og forutsigbart, skriver innsenderne. Her er planutvalget på befaring i Snoveien på Høvik.

Foto: TRINE JØDAL

Bærum Næringsråd ved Einar Schultz retter i Budstikka 1. september sterk kritikk mot planutvalget i Bærum, for å være uforutsigbart, og at det tas beslutninger ad hoc og på impuls.

Det vises blant annet til tre store boligprosjekter på Ballerud, Snoveien og Østerås, som ble sendt i retur av planutvalget. 

Er det planutvalget som er uforutsigbart her, eller kan det også være en mulighet for at utbyggere grovt overskrider de retningslinjer som foreligger i kommuneplanen hva gjelder antall boliger, tilpasning til eksisterende omgivelser, bevaring av eksisterende natur, etc.? 

Kan det være at vi har et planutvalg som faktisk har integritet nok til ikke å la seg presse av store eiendomsaktører? 

Det er mulig at dette er nytt for Einar Schultz, men svært viktig for et velfungerende og godt samfunn i Bærum.

Som nærmeste nabo til det ene prosjektet som ble sendt i retur før sommerferien, Snoveien 17–19 på Høvik, har vi (en nabogruppe som teller 118 personer) jobbet intenst for å påvirke de foreslåtte utbyggingsplanene slik at de er i tråd med kommunens arealplan og tar nødvendig hensyn til den omkringliggende småhusbebyggelsen og grøntområder. 

Vår opplevelse av eiendomsutviklerne og planutvalget er helt annerledes enn det Schultz gir uttrykk for.

Utbygger fremlegger en massiv utbyggingsplan, med omtrent dobbelt så mange boliger som ligger i kommuneplanens arealdel. Utbygger ønsker å heve bakkenivå, fjerne alt av grønt og bygge tett og høyt. Skisser forskjønnes og fortegnes slik at bygninger ser betydelig mindre og lavere ut enn de virkelig vil bli.

Utbygger har fått mange og tydelige tilbakemeldinger fra forskjellige instanser om å nedjustere og tilpasse. Det kan man enkelt finne ved å gå inn i saksportalen. Det kan virke som taktikken fra utbygger er å nedjustere ett sted og legge på et annet sted i prosjektet.

Som naboer til utbyggingsprosjektet i Snoveien er vi innforstått med at det skal fortettes og har fra starten av vært konstruktive i vår tilnærming. For å komme i dialog med utbygger og kommunen, gjennomførte nabogruppen en kronerulling og engasjerte arkitekt Niels Torp til å lage et alternativt forslag. Utbygger avfeide forslaget som useriøst.

Vi har derimot opplevd et engasjert og lyttende planutvalg som har satt seg grundig inn i saken, og som har tatt hensyn til de innspill som har kommet fra forskjellig instanser. 

Til tross for at vi mener prosjektet fortsatt er for stort og bedre bør tilpasses strøkets karakter, opplever vi en åpen og transparent prosess som vi har tillit til. Planutvalget oppleves som ryddig og forutsigbart, og de åpne møtene i planutvalget bør videreføres.

Det er viktig at vi har politiske partier som viser vilje og styrke til å stå imot utbyggere som presser på for å få igjennom gigantiske prosjekter som ikke er tilpasset de respektive områder.

At det er kostbart og tidkrevende for utbyggerne å justere planer, burde kanskje fremkalle en refleksjon hos utbyggerne om å ta signalene som kommer i prosessen på alvor.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.