Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sende ressursene våre til Danmark?

– Blant de alternativene MDG, Høyre og de øvrige partiene skal vurdere, er Brenna det eneste realistiske alternativet nå for gjenvinning fremfor deponering, skriver innsenderen. Avtjerna lenger opp mot Sollihøgda er et annet område som planlegges for mottak av masser fra store utbyggingsprosjekter i Bærum.

– Blant de alternativene MDG, Høyre og de øvrige partiene skal vurdere, er Brenna det eneste realistiske alternativet nå for gjenvinning fremfor deponering, skriver innsenderen. Avtjerna lenger opp mot Sollihøgda er et annet område som planlegges for mottak av masser fra store utbyggingsprosjekter i Bærum.

I innspurten av arbeidet med å finne gode løsninger for massehåndteringen i og rundt Bærums mange store infrastrukturprosjekter, lanserer MDG forslaget om å sende massene til Danmark.

MDG synes å overse hvilken verdi som ligger i de aktuelle massene. Det feilaktige premisset for forslaget deres blir tydelig når de omtaler Brenna gjenvinningsanlegg som et «deponi». Det er helt sentrale forskjeller på deponering og gjenvinning.

Steinmassene vi snakker om her er verdifullt råstoff som skal gjenbrukes i byggeprosjekter som ny E16. Altså er ikke massene et problem vi må bli kvitt, de er ressurser vi har bruk for. 

Det er avgjørende at man i den videre saksbehandlingen av Brenna-alternativet tar inn over seg den fundamentale forskjellen på et deponi og et gjenvinningsanlegg. 

Blant de alternativene MDG, Høyre og de øvrige partiene skal vurdere, er Brenna det eneste realistiske alternativet nå for gjenvinning fremfor deponering.

Når MDG spør hvorfor man ikke kan sende steinen til noen som virkelig trenger den, så overser de tilsynelatende at dette er råstoff vi trenger mer enn noensinne her i Bærum. 

Store deler er av så høyverdig kvalitet at det kan gå rett tilbake i topplagsasfalten på motorveiene som skal bygges. Deler av forekomstene som planlegges deponert permanent, er av NGU, den statlige etaten med faglig ansvar for grunnmasser, definert som nasjonalt viktige forekomster som må ivaretas for fremtiden.

Mer enn bare masseforvaltning, handler dette spørsmålet om politisk forvaltning av fellesskapets ressurser. De massene vi snakker om, utgjør store og verdifulle ressurser som kan generere klimakloke og store inntekter for kommunen. 

Massene vi snakker om skal ikke deponeres, de skal gjenbrukes i byggingen av for eksempel ny E16 og E18 i det samme området som massene hentes ut. Kortreiste kvalitetsmasser, som det nå foreslås å sende til Danmark.

MDGs forslag legger opp til at det råstoffet vi trenger lokalt skal sendes ut av landet, og at tilsvarende masser skal fraktes tilbake til området fra andre deler av Norge. 

Det fører til økte utslipp, økte utgifter, og det kan forsinke fremdriften i prosjekter som Fornebubanen, E16 og E18. 

Det er derfor aktører som Statens vegvesen og Fornebubanen har engasjert seg for å legge til rette for Brenna gjenvinningsanlegg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.