Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Send steinen til Danmark

Store steinmasser graves ut forbindelse med utbyggingen av blant annet Fornebubanen. – Hvorfor ikke sende steinen til noen som virkelig trenger den og heller skalere ned lokale støyende og naturødeleggende inngrep? spør innsenderne.

Store steinmasser graves ut forbindelse med utbyggingen av blant annet Fornebubanen. – Hvorfor ikke sende steinen til noen som virkelig trenger den og heller skalere ned lokale støyende og naturødeleggende inngrep? spør innsenderne.

Foto: KARL BRAANAAS

Hvorfor ødelegge natur i Bærum når vi kan bruke de samme ressursene til å reparere natur i Danmark?

Ofte kan et større perspektiv synliggjøre bedre løsninger. Dansk natur kan beskyttes med Bærums problemstein. Å sende deler av steinoverskuddet fra Bærum til Danmark kan være et kinderegg i massedeponeringsdebatten: 

Vi ødelegger mindre natur i Bærum og redder natur i Danmark uten at det fører til økte CO2-utslipp. Og det kan gjennomføres raskt.

Mens vi planlegger naturødeleggende inngrep i Vestmarka og i Oslofjorden for å kvitte oss med stein fra tunnel- og motorveiprosjekter, er danske kystområder i ferd med å renne ut i havet i mangel på beskyttende steinrev langs kysten. 

Å sende deler av steinoverskuddet fra Bærum til Danmark kan være et kinderegg.

På 1900-tallet ble stein fjernet fra havbunnen og benyttet til moloer og havner. Dette har destabilisert sjøbunnen og kystlinjen mange steder og fjernet viktige leveområder for marine arter. 


Bare en smal barriere med klitter skiller havet fra det lavtliggende landskapet med store fjordsystemer innenfor. Uten permanente tiltak for å stoppe tilbaketrekningen av kysten, vil store landarealer med bygninger og infrastruktur være truet av oversvømmelse. Sammen med klimaendringer og havnivåstigning fører dette til at Danmarks kyst er truet av stormhendelser, oversvømmelse og erosjon. Utsatte områder langs Vestkysten trekker seg så mye som 8 meter tilbake årlig. 

Fra 2021–2023 har Danmark minst 350 millioner kroner til rådighet til kystbeskyttelse og gjenopprettelse av økosystemer. Til disse prosjektene trenger de stein, og sprengstein fra Norge er det mest nærliggende. 

Danskene har tidligere med stor suksess gjenopprettet steinrev og marint liv ved hjelp av stein fra norske steinbrudd. For eksempel utenfor Læsø ser de ser man en oppblomstring av marint liv etter bare fem år.

Når vi har et stort overskudd av stein, mens Danmark har for lite stein til å beskytte landet og naturen sin, skulle man tro det danske alternativet ville være et selvsagt valg. 

Men dette alternativet er nærmest fraværende i den politiske debatten. Istedenfor å juble over at vi kan hjelpe danskene, argumenteres det for to støyende steinknusingsanlegg og store steindeponier i markakanten ved Kattås og på Brenna. 

I tillegg ivres det for vidtrekkende steindumping og naturinngrep med nye veier innover i Vestmarka og kunstige odder i en allerede hardt prøvet Oslofjord.

Kortreiste løsninger vil spare CO2-utslipp. Men i et litt større perspektiv vil stein fra Bærum til Danmark ikke føre til større utslipp. 

Danskene må hente stein uansett, og frakt med skip fra Bærum gir kort reisevei. Å benytte sprengstein fra tunneler gir mindre naturinngrep enn steinbrudd. Intakt norsk berggrunn er også en bedre måte å lagre stein på enn enorme deponier av sprengstein.

Så hvorfor ikke sende steinen til noen som virkelig trenger den og heller skalere ned lokale støyende og naturødeleggende inngrep?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.