Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sem – Quo Vadis?

Hotell: Sem Gjestegård ønsker utvidet kapasitet. FOTO: KNUT BJERKE
Foto: KNUT BJERKE 90573089

I 2000 ble Sem stemt frem av Askers innbyggere som kommunens tusenårssted. Det var ingen overraskelse, for kulturlandskapet og naturområdene på Sem betyr svært mye for mange i Asker. Øvre Sem er både landemerke, utfartssted, selskapslokaler, kafé for turgåere og – ikke minst – området som huser NaKuHel. Svært mange av oss har en eller annen befatning med stedet. Enten som turgåere, joggere, skiløpere eller kafégjester.

Men bygningene på Øvre Sem har også en nasjonal dimensjon. Skolen var landbruksskole fra 1875 for Akershus og Buskerud. Skolen var også et vesentlig bidrag i nasjonsbyggingen etter 1905 som småbrukerlærerskole som bidro til bedre liv i hele landet.

For Venstre er det overordnede målet å ta vare på bygningene og landskapsvern-området

Planene om et større konferansehotell på Øvre Sem har vakt til dels sterke reaksjoner. Det handler både om at stedet er en identitetsmarkør for mange askerbøringer, men også om den historie stedet bærer på. Et dobbelt så stort konferansehotell som vil bygge ned kulturlandskapet Sem og ikke fremstå som den porten til Semsvann som Asker-folk har så kjært.

Planene om et større konferansehotell har også møtt stor motbør fra Riksantikvaren og Fylkesmannen som mener at planene bryter med fredningsbestemmelsene for landskapsvernområdet og bryter med både kulturminneloven og naturmangfoldloven. Asker bør lytte til så tydelige motforestillinger.

Vi må da spørre oss selv hvilke mål Asker har med Øvre Sem. Kjøpet av Øvre Sem eiendommen i 2013 hadde flere mål. Hovedmålene var å sikre lokalene til NaKuHel og å sikre porten til Semsvannet, Askers tusenårssted, for Askers befolkning.

På kjøpet fikk man et hotell og en bevaringsverdig bygningsmasse med viktige historiske spor for Asker. Spor som best bevares gjennom bruk. Bygninger som deretter har vært en ramme for Askerfolks store dager, og der viktig arbeid og forhandlinger for næringsliv og regjering har satt Asker på kartet.

Vi i Venstre er enige med venneforeningen som ber om at Asker kommune tar et steg tilbake for å se hvordan vi kan ta vare på på Sem som landskaps- og bygningsvernområde gjennom ny bruk. Før vi tar veivalget for Sem så må vi først diskutere målene før vi skal finne et konsept som realiserer målene.

For Venstre er det overordnede målet å ta vare på bygningene og landskapsvernområdet. Med dette tror vi det er mulig å finne gode bærekraftige løsninger som gir vern gjennom bruk.

Venstre er åpne for flere løsninger. Bygningsmassen kan bli i kommunal eie for å gi mer plass for frivillighet og kommunalt tjenestetilbud. Kanskje kan Sem igjen kan bli lokaler for et nyskapende studietilbud som tar Norge inn i en ny tid slik småbrukerskolen i sin tid gjorde. Kanskje kan bygningsmassen blir brukt for å gi et kommunalt tilbud med omsorgsboliger. Kanskje kan lokalene og bygningsmassen fortsatt være privat eid og drevet som en gjestegård fokusert på bærekraftig kortreist turisme. Kanskje kan bygningsmassen blir omgjort til et privat sameie med seniorboliger som frigjør Asker kommune fra forvaltningsansvaret for bygningsmassen, uten å legge økte bånd på allmennhetens bruk av Sem. Det er mange muligheter.

Venstre er åpen for alle gode forslag som kan bidra til å ta vare på Sem for Asker. Derfor vil vi over sommeren legge til grunn at Asker kommune starter en bred prosess for å vurdere hvordan Sem kan bestå som landskap og som ressurs for Asker de neste hundre årene. Mulighetene er mange. Vi må nå bruke tiden på å finne den beste løsningen for Øvre Sem – for alle.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.