Barn og unge lærer i dag først og fremst om hormoner, organer og kjemiske prosesser.

Les også: Lykke til med uke seks

Følelser, seksuelle overgrep og grensesetting blir ikke tilstrekkelig prioritert.

I en undersøkelse fra 2013 svarer kun 44 prosent av unge mellom 18 og 29 år at de har fått opplæring om grensesetting og seksuelle overgrep på skolen, samtidig som beskjedne 14 prosent syntes opplæringen i seg selv var god nok.

Heldigvis slår den blågrønne regjeringens plattform fast at regjeringen ønsker å bedre seksualitetsundervisningen i grunnskolen og ha både seksualitet og grensesetting som tema i barnehagen.

Resultatet bør være en skikkelig reform av seksualitetsundervisningen.

Gode læreplanmål er ikke nok, vi må sikre at elevene faktisk får god undervisning, og føler at de sitter igjen med kunnskap om mer enn det fysiske.

Derfor er det også viktig at lærerne har god kompetanse på feltet, samt at de er villige til å gå litt utenfor dagens læreplanmål på dette området.

Vi lærer og utvikler holdningene våre tidlig, hvilket krever at vi begynner tidlig med å skape sunne holdninger til seksualitet og grensesetting.

Følgelig er det veldig viktig at barn får lære om dette på en alderstilpasset måte allerede i barnehagen.

Asker og Bærum trenger heller ikke å vente på tiltak fra regjeringen. Asker og Bærum Unge Venstre vil at Asker og Bærum viser handlekraft ved å gå foran som gode eksempler og sørger for god seksualitetsundervisning på våre skoler.

For eksempel kan skolene bruke «Uke 6»-programmet, som er gratis seksualitetsundervisningsmateriell, til arbeid med relevante kompetansemål fra flere fag.

#MeToo-kampanjen har for alvor vist hvor viktig holdninger og respekt for hverandres grenser er, og at seksuell trakassering er et samfunnsproblem.

Skolen skal ikke bare forberede dagens unge på yrkeslivet og studier, men også utdanne dem til gode samfunnsborgere.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Derfor bør en reform av seksualitetsundervisningen være en viktig del av regjeringens skolepolitikk.