Den ene dagen vil Naturvernforbundet ha bedre løsning for syklister i Bærum, mens den andre dagen leser vi om stor motstand mot sykkelvei over Sauejordet, enda dette synes å være den eneste løsningen som kan realiseres innen rimelig tid.

Les også: Skal bygge gang- og sykkelvei: Igjen er sauene på Sauejordet i fare

At noen sauer skal være til hinder for å bygge en sykkelvei nå, til kanskje halve kostnaden av andre løsninger, i stedet for å måtte vente i årevis på en løsning som kanskje aldri lar seg realisere, synes ikke å telle med i vurderingen.

Dessuten vokser ikke penger på trær, selv i rike Bærum, noe jeg også påpekte i forbindelse med utbygging av mobilnettet i marka.

Sauene beiter jo som oftest innenfor gjerdene til Stubberud naturreservat, og det må være enkelt å sette opp noen midlertidige elektriske gjerder i de perioder sauene er på selve Sauejordet.

Selv er jeg ikke så begeistret for å tråkke i all sauemøkka som blir veldig konsentrert på et lite område.

Velger man en annen løsning for å «bevare sauene», blir det dyr fårikål!

Hva med å slippe sauene ut i marka oppover mot Muren?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I «gamle dager» hadde Løvenskiold og andre sauer på beite overalt i marka, og vi som bor innenfor markagrensen, måtte sette opp hagegjerde for å slippe å få sauene helt inn på huset, og det var så sent som på begynnelsen av 1980-tallet!