Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sats på innovasjon i Asker

– Askers relative styrke på gründerskap, høyt utdannende innbyggere innen teknologi og miljøfag, og arealer egnet til forskning og utvikling gjør at det kan være en god idé å vurdere etablering av en nasjonal campus for forskning og utvikling innen sirkulærøkonomi og innovasjon. Området til det snart nedlagte Blakstad sykehus kunne ha vært et spennende sted? skriver innsenderen.

– Askers relative styrke på gründerskap, høyt utdannende innbyggere innen teknologi og miljøfag, og arealer egnet til forskning og utvikling gjør at det kan være en god idé å vurdere etablering av en nasjonal campus for forskning og utvikling innen sirkulærøkonomi og innovasjon. Området til det snart nedlagte Blakstad sykehus kunne ha vært et spennende sted? skriver innsenderen.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Asker skal satse på innovasjon – fordi vi vil, kan og må.

Fredrik Brodtkorb i Innovasjonshuset AskersHus AS spør i et innlegg i Budstikka (2. mai) om kommune, næringsliv og innbyggere er for lite offensive i å skape fremtidens innhold til næringer og arbeidsplasser i Asker.

Også Asker Høyre er utålmodig.

Ny strategisk næringsplan i Asker sier at vi skal være ledende på næringsutvikling, herunder innovasjon og bærekraft, det å ta hele Asker i bruk og få flere kortreiste arbeidsplasser, hele 500 flere arbeidsplasser hvert år. Ambisiøst og bra! Men hvordan?

Formannskapet besluttet i januar hvilke ti tiltak som skulle prioriteres og arbeides særskilt med i 2022. Fra de prioriterte tiltakene vil jeg særlig nevne tilrettelegging og innsats for sirkulærøkonomi, gründerskap og innovasjonsmiljøer, omdømme og synlighet samt tiltak for å få nye næringer. De etablerte bedriftene er viktige, men vi må også tenke nytt. Oljen skal fases ut.

Askers fortrinn bør bli mer synlige.

I kommunestyret 10. mai vil jeg etterlyse oppfølgingen av Askers næringsplan på spesielt to innovasjonsområder: 

Sirkulærøkonomi som dreier seg om utvikling og bruk av teknologi for bærekraftig samfunnsutvikling, og tilrettelegging for sosiale entreprenører, altså sosial innovasjon.

Kari Sofie Bjørnsen representerer Høyre i kommunestyret og formannskapet i Asker og leder kommunens utvalg for medborgerskap. Hun er også fylkestingsrepresentant.

Kari Sofie Bjørnsen representerer Høyre i kommunestyret og formannskapet i Asker og leder kommunens utvalg for medborgerskap. Hun er også fylkestingsrepresentant.

Foto: KARL BRAANAAS

Askers fortrinn bør bli mer synlige. Bedrifter som Tomra, Elopak, Cambi, Veas og Lindum, ligger langt fremme innen sirkulærøkonomi og innovasjon. 

Askers relative styrke på gründerskap, høyt utdannende innbyggere innen teknologi og miljøfag, og arealer egnet til forskning og utvikling gjør at det kan være en god idé å vurdere etablering av en nasjonal campus for forskning og utvikling innen sirkulærøkonomi og innovasjon. 

Dette er særlig attraktivt for unge mennesker. Området til det snart nedlagte Blakstad sykehus kunne ha vært et spennende sted?

Asker kommune har bidratt økonomisk og faglig til etablering av sosiale entreprenører for blant andre innvandrerkvinner uten utdanning: Sisters in Business (systue) og Kime (servering) er to gode eksempler i Asker som sysselsetter innvandrerkvinner som ellers ikke ville hatt noe arbeid å gå til eller være stolt av. Det er viktig for den enkelte, og for samfunnet.

Flertallet av sosiale entreprenører vil over tid ikke kunne konkurrere med det ordinære næringslivet. Produktiviteten er ikke høy nok. 

Men kanskje den er god nok likevel, hvis man ser på det store samfunnsregnestykket? Høyre ønsker å gjennomføre en innovasjonsreform i Navs arbeidsmarkedstiltak som sikrer at flere sosiale entreprenører får bidra, gjennom innovative innkjøp, økt lokal kontroll samt flere mindre anbudsrunder. 

Asker med sin kompetanse og satsing på sosial innovasjon og inkludering burde kunne bidra til mer statlig innovasjon.

Som Brodtkorb er Asker Høyre utålmodig på at det tas nye grep innen næringsutviklingen. Skal Asker være ledende på næringsutvikling, kreves ressurser, tydelighet, tilgjengelighet og tett samarbeid mellom det private og det offentlige for å sette nytt næringsliv på dagsordenen.

Kommunen – politikere, administrasjon og ansatte – må være utadvendt og nysgjerrig. Dette skal vi få til.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.