Jeg ser at Asker seniorkor er på jakt etter nye stemmer. De er nok interessert i alt.

Til Gutten i Budstikka, takk skal du ha!

Alt er jo viktig, og sopran er bra,

men tenor og basser er det vi må ha. 

for det gjør jo seniorkoret så gla’.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt