Planene for Sandvika Sjøfront

VED SJØEN: – Ny bebyggelse mellom veien og sjøen vil arte seg som et inngrep i naturen, skriver innsenderen.

VED SJØEN: – Ny bebyggelse mellom veien og sjøen vil arte seg som et inngrep i naturen, skriver innsenderen. Foto:

Av

Sandvika vel oppfatter at prosjektet er en konsekvens av planene for ny E18 i tunnel under Sandvika fra Solvik/Blommenholm til Gyssestad/Slependen.

DEL

Dagens E18-bro skal rives, og i stedet må det etableres et veisystem til lokaltrafikk og avlastning av motorveien.

Les også: Lakseberget kan gjenskapes nesten slik det var

Les også: Slik kan nye Sandvika bli (håper arkitektene)

Reelt betyr det ny bruk av Sandviksveien for lokaltrafikk og E18-reserve, samt egne kjørebaner for kollektivtrafikk og sykkeltrafikk.

Dessuten skal prosjektet legge til rette for gangtrafikk mellom Sandvika og Sjøholmen.

Vi forstår at dette medfører omfangsrike veianlegg og at den strandstripen som i dag forbinder Sandvika og Sjøholmen, blir for trang.

Det må fylles på med steinmasser for eksempel fra aktuelle tunnelanlegg. Spørsmålet blir i hvilket omfang.

Dette stiller store krav til planene. Sandvika by har svak identitet i den forstand at befolkningen stort sett er nyinnflyttet gjennom de siste 50 årene, mens kommunens administrasjon har en lengre historie i Sandvika.

De politiske organene har ofte et generelt Bærums-perspektiv uten slik lokal tilhørighet som et bystyre ville hatt. Beslutningsprosessene er derfor lite demokratiske.

Det har ikke vært naturlig å utvikle samspill mellom byen og rådhuset. Sånn sett er det typisk når kommunen i en orientering skriver at det legges opp til medvirkning, og refererer til at kommunens ungdomsråd har gjennomført et idéverksted.

Sandvika vel meldte seg selv, og fikk etter fornyet henvendelse anledning til å sende to tilhørere til de møtene der de innleide arkitektene fremlegger sine tanker om parallellprosjektet.

Til reguleringssaken: De som kommer til Sandvika, opplever byen i sine omgivelser og preget av dem.

Det er en naturopplevelse å komme i tog eller bil langs Engervannet mellom Løkkeåsen og Sandviksåsen eller i bil langs Sandviksveien med sjøen, Sandviksbukta og Kadettangen.

Sandvika ligger solid plantet i sine omgivelser og preges av dem.

Sandvika vil gjerne beholde disse kvalitetene. Ny bebyggelse mellom veien og sjøen vil arte seg som et inngrep i naturen.

Sandvika vel anbefaler regulering til vei og landskap – ingen ny bebyggelse.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Videre anbefaler vi at lokalveien fremføres i to felt + to kollektivfelt over Kadettangen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags