Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 26. april 2016.

Drammen kjører man ikke lenger forbi, men til. Tjuvholmen og Karenslyst allé på Skøyen er blitt moderne bydeler som samler folk både til handel og kaféliv.

I disse nyutviklede områdene er det ikke bare kommersiell aktivitet som gir liv, like viktig er nye boliger i det som var loslitte bydeler. Alt er mulig, bare noen ønsker det sterkt nok.

Sandvikas, og for den saks skyld også Asker sentrums, fremtid er usikker. Med potente og populære områder på ytterpunktene av strekningen Oslo–Drammen kan vi oppleve at både Sandvika og Asker S mister kraft. Sandvika forblir et uinteressant veikryss med storsenter som viktigste trekkplaster. Mens Asker S fortsetter sitt liv som bygdens småby.

Les også: Delte meninger om høye hus

Les også: Asker og Bærums første skyskraper

Ikke så galt det, synes mange å mene. Særlig et knippe politikere fra Asker og Bærum. Men heldigvis, det er noen muligheter i utsagnet fra Bærums varaordfører Ole Kristian Udnes (H) lørdag. Om høyhus: «Det må være spennende arkitektur. Det må være unikt for at vi skal vurdere det.»

Med andre ord, her åpner planutvalgets leder for at Sandvika kan få høyhus, bare arkitekturen er særegen og huset fremstår som nyskapende.

I årtier har det vært snakket om utvikling av Sandvika. Uten at noe vesentlig har skjedd. Nå er politikerne kommet så langt at de ikke er helt fremmede for at noen velformede bygg kan slippe gjennom et konservativt nåløye. Det er med andre ord en åpning for at Sandvika kan ligne noe. Ikke bare være en gågate uten mål og mening.

Vi håper de toneangivende gårdeierne lytter til Udnes, ringer sine arkitekter og starter en positiv dialog med administrasjon og politikere. Bordet fanger, hvis det skapes noe «spennende og unikt».

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Når det blir gitt klarsignal for E18 i tunnel under byen, håper vi gamle ideer trekkes frem. Denne gang må ikke sprengstein fraktes til Asker for å bygge en større marina. Nei, steinen dumpes i Sandviksbukta – fra Kadettangen til Blommenholm. Nytt land åpner for en gedigen strandpromenade og en moderne kystby inn mot fastlandet. Dristig? Ja. Umulig? Nei.

Vi vil oppleve at optimismen kommer tilbake til Bærums hovedstad. I form av smart næringsliv og attraktive boliger. Det vil kreve mot og kraft. Men det må vi kunne forlange av flertallet i Norges femte største kommune.

Vi ønsker heller ikke at Asker skal seile sin egen sjø. Kommunen har Føyka og investorer som vil bygge et 88 meters hus ved stasjonen. Med styringsvillige og besluttsomme politikere ordner det seg for Asker. Tror vi.

Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 26. april 2016.