Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sammen skal vi skape et bærekraftig Viken

Øyvind Solum (MDG) er fylkesråd for planlegging i Viken.

FOTO: PRIVAT

1. januar ble fylkeskommunen Viken en realitet, og favner nå det gamle Østfold, Akershus og Buskerud, pluss enkeltkommuner som Svelvik, Lunner og Jevnaker. Vi er Norges mest folkerike fylke, og rommer både urbane og landlige strøk, og verdifull natur. Vikens tyngde gjør at vi har betydelig påvirkning på retningen det norske samfunnet tar. Det forplikter.

Som fylkesråd for planlegging er jeg opptatt av hvordan fylkeskommunen, sammen med kommunene, staten, næringsliv, frivillighet og andre innbyggere kan skape et best mulig samfunn i vår region. Da er det viktig å ha et generasjonsperspektiv. Vi skal ikke bare skape best mulige liv for oss som er aktive nå, men også for barn og barnebarn. Sentralt for å sikre at de får samme velferd, trygghet og valgmuligheter som oss er å bidra til at vi unngår de mest dramatiske scenariene når det gjelder klimaendringer. Fylkesrådet har som mål at Viken skal bli et nullutslippssamfunn, og at klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. FNs bærekraftmål og planetens tålegrenser skal være premiss for samfunnsutviklingen.

Uten at vi skaper en bred og ekstraordinær klimadugnad, hvor mange aktører bidrar med det de kan, kommer vi neppe i mål. Nå snakker flere klimaforskere om at vi kan være på vei mot 3-4 graders global temperaturheving. Det vil i så fall føre til dramatiske konsekvenser også i vår region.

FNs bærekraftmål favner likevel videre enn klima og miljø. Det gjør at vi bedre kan arbeide med sammenhengen mellom ulike samfunnsmål. Viken har dessuten etablert samarbeid rundt bærekraftmålene med en rekke regioner andre steder i Europa og verden, blant annet gjennom et OECD-initiativ.

Klimautfordringene handler ikke bare om å bidra til å hindre eskalerende klimaendringer. Like viktig er det å skape robuste lokalsamfunn i møte med de endringene som er på vei. Vi må dermed sørge for ulike former for klimatilpasning, men også styrke landbruk, selvforsyningsgrad og matsikkerhet. Landbruket er en nøkkelnæring i Viken, og foruten den åpenbare verdien når det gjelder å sikre trygg matforsyning, er det også arbeidsplass for tusener av mennesker og en nøkkelnæring for å opprettholde levende distrikter. Fylkesrådet er også opptatt av livskvalitet og god folkehelse. I tettbygde strøk og knutepunkt, hvor det også fremover vil bli befolkningsvekst og tettere bebyggelse er det viktig å huske på at vi må ta vare på grønne lunger, og gjerne bygge mer med tre og med grønt på taket. Det er ikke bare bra for miljøet, men også for folks trivsel.

Nå går fylkeskommunen i gang med det som kalles en regional planprosess, men som handler om å invitere bredt til at alle kommuner, organisasjoner og andre relevante aktører kan komme med innspill til hvilke planer og tiltak som trengs for å skape et bærekraftig og godt Viken-samfunn fremover. Det finnes ulike meninger om regionreformen. Nå vil uansett vårt fokus være å bruke de mulighetene vi har til å bygge en region som skal være best mulig nå og for fremtiden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.