Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sammen om Fornebu

Vi arbeider nå med en helhetlig plan for utvikling av Fornebu, skriver kommunaldirektør Arthur Wøhni.

Foto: Knut Bjerke

Bærum kommune skal og må ha en tydelig stemme på Fornebu.

«Hva med Fornebu» spør Tone Kvil i et innsiktsfullt innlegg i Budstikka 12. november. Hun etterlyser kommunens tilstedeværelse i medvirkningsprosessene på Fornebu tidligere i høst. Det er bare å slå fast: kommunen skal og må ha en tydelig stemme på Fornebu – og samtidig ha respekt for de lokale prosessene.

Vi arbeider nå med en skisse til en helhetlig plan for Fornebu-utviklingen. Planen blir presentert for politikerne ved årsskiftet, - der vi ber om tilslutning til en høring. En plan som blant annet omhandler medvirkning, må selvsagt være et produkt av medvirkning.

Et utgangspunkt for den politiske saken er blant annet et vedtak som kommunestyret fattet ved behandling av KDP 3 Fornebu: «Sammen med innbyggerne på Fornebu, lokale interesseorganisasjoner og utbyggerne lager kommunen en plan for møteplasser på Fornebu. Prosjektet ledes av innbyggerne på Fornebu.»

Fornebupiloten er helt avgjørende som talerør for innbyggerne

Fornebupiloten er en svært viktig samarbeidspartner for kommunen, og er sentral for utvikling av frivillighetsarbeidet og for gode prosesser med lokal medvirkning ved utviklingen av Fornebusamfunnet. Fornebupiloten er helt avgjørende som talerør for innbyggerne. I budsjettforslaget for 2020 har vi forslått ekstra midler til styrking av Fornebupiloten og lagt inn midler til bedre lokaler og møteplasser for befolkningen på Fornebu. På nyåret vil både «Punkt» og et nytt lokale på Fornebu S være tilgjengelig.

Det skjer mye på Fornebu og det er derfor også mange prosesser kommunen inviterer til , og i noen tilfeller samarbeidspartner til. Det nærmeste halvåret vil det blant annet omfatte:

Oksenøya senter – Treklang – med skole, barnehage, sykehjem og idrettsanlegg skal være et møtested på tvers av generasjonene – for barn, voksne og eldre. Det skal skapes et levende lokalmiljø der brukere og naboer føler tilhørighet og samhold. Dette krever medvirkning og tett samspill, som vil starte på nyåret.

Obos i samarbeid med kommunen nylig hatt et omfattende medvirkningsopplegg med bl.a. spørreundersøkelser og innspillsmøter for boligfeltene 9.4 og 9.6. Det har også nylig vært avholdt en «Åpen kontordag» om Fornebubanen.

Fremover vil det komme flere planforslag og det legges opp til forskjellige medvirknings muligheter. Her er det bare å følge med.

Tone Kvil tar også opp spørsmålet rundt den eldre bebyggelsen ved Tårnet. Her er status at kommunen har vedtatt å kjøpe disse bygningene fra OBOS. Det pågår avtaleforhandlinger nå. Når det er nærmere avklart når og hvordan kommunen overtar, vil vi planlegge forskjellige involveringsprosesser. Hvordan vi sammen kan utvikle alt det spennende som skjer i og rundt Tårnet, vi være et av de meste spennende oppgaver i skal ha neste år.

Vi som kommune ønsker enda bredere medvirkning, vi kan og skal bli bedre! Derfor – igjen takk til Tone Kvil for å sette søkelys på et viktig felt. Håper vi sees på et involveringsmøte snart.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.