Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sammen for å nå målene

Venstres Elisabeth Holter-Schøyen svarer på kritikken fra MDGs Hanne Lisa Matt på vegne av de fem samarbeidspartiene i Asker.

Venstres Elisabeth Holter-Schøyen svarer på kritikken fra MDGs Hanne Lisa Matt på vegne av de fem samarbeidspartiene i Asker.

Foto: KARL BRAANAAS

Var vi i samme møte som MDG?

Det er med undring vi leser Hanne Lisa Matts innlegg i Budstikka om Asker kommunes innspill til Nasjonalt Transportplan (NTP). En sak som ble behandlet i formannskapet 13.2.

Var vi i samme møte? Fikk ikke Matt med seg posisjonens forslag til tillegg og endringer – og fokus på innspill til NTP?

På de kortsiktige tiltakene presiseres det at Asker prioriterer Spikkestadbanen, busskorridoren i bybåndet og langs Slemmestadveien, og at hurtigbåten bør videreutvikles som et høyfrekvent og utslippsfritt tilbud. Veinettet mot Asker sentrum har høy prioritet, fremkommelighetsproblemene må løses og prinsipper for å utnytte eksisterende veikapasitet smartere og mer effektivt må finnes. Inndeling i tiltaksområder for buss, jernbane, vei, sykkel og båt. Posisjonens 14 forslag til tillegg/endringer handlet nettopp om en tydeliggjøring av satsing på bedre kollektivtilbud i hele kommunen, harmonisering av kollektivsatsene og hele Asker i takstsone 2, samt tilrettelegging for buss og sykkel på ny E134 og E18.

På vei er vi tydelige på realisering av optimalisert E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Vi ber om at en helhetlig vurdering igangsettes snarest mulig og baseres på prinsippene om tunnel under tettstedene, nullvekstmålet, samt effektive og sammenhengende kollektiv- og sykkelløsninger.

Reguleringsplan for E134 må prioriteres - denne er viktig for gods og næringstransporten, og vil avlaste veier gjennom Oslo og våre lokalveier. Vi ber om at veien tilrettelegges for buss. Vi har punkt som omhandler strategi for smartere og mer effektiv utnyttelse av dagens fylkesveinett som bør utarbeides i samarbeid mellom stat, kommune og fylket.

Det er både trist og spesielt at Matt fremstiller et så forvrengt bilde av partienes fokusområder

Matt skriver at MDGs innspill til NTP har som mål å finne de gode realistiske løsningene, prioritere kollektivt og å vise vårt handlingsrom. Det er flott. Men hvor skiller dette seg fra posisjonen sine prioriteringer? 

Hun ber om helhetlig transportanalyse som kartlegger konkrete tiltak for umiddelbart å løse køproblemer og persontransport. Dette er allerede gjort. Av Spikkestadutvalget i 2009 og Buskerud fylkeskommune i tett samarbeid med Akershus i 2017. Utredning for bussfremkommelighet på Slemmestadveien og Røykenveien ventes i disse dager.

En av de største utfordringene Asker har er knyttet til samferdsel, fremkommelighet og kollektivtilbud. En utfordring det har vært jobbet hardt med gjennom år. 

Det er både trist og spesielt at Matt fremstiller et så forvrengt bilde av partienes fokusområder på dette. Og at hun får seg til å fremlegge det som om det er MDG som – i motsetning til posisjonen – ønsker prioriteringer på kollektivtrafikk, smarte løsninger for vei og fremkommelighet. 

Men alt bunner vel i det som nettopp er overskriften i Matts innlegg: «Om å posisjonere seg.» For oss andre handler det om å jobbe sammen for å finne frem til de gode løsningene. Hvor vi er opptatt av i hvert fall tre av bærekraftsmålene vi har satt som premiss i Askers utvikling: Innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn – og ikke minst mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.