Dette er Budstikkas lederartikkel torsdag 14. januar 2016.

Lenge gjorde både Asker og Bærum dommedagsprofetiene til skamme. Begge kommuner økte kapasiteten i hjemmesykepleien og opprettet midlertidige mottaksplasser på sykehjem.

Frykten for at kommunene ville gå på en smell i form av dagbøter for ikke å ta imot utskrivningsklare pasienter, lot til å være ubegrunnet.

Mens Bærum har klart sin del av jobben alle de fire årene som er gått siden reformen, gikk Asker på en kjempesmell i 2014. Det året slapp Bærum med bøter for bare 170 døgn, men Asker måtte ut med 4.000 kroner hele 748 ganger fordi kommunen ikke hadde tilbud til pasienter som var ferdigbehandlet på sykehuset.

Les også: Sykehusbøter mer enn halvert

Les også: Fastlegeferie ga legevakt-kø

Altså nærmere 3 millioner kroner, og mer enn fire ganger så mye som i Bærum til tross for at Asker har mindre enn halvparten av innbyggertallet i nabokommunen. Forskjellen var for stor til at den kunne bero på tilfeldigheter.

Vil du svare på dette? Send inn leserbrev her

Overraskede Asker-politikere anklaget administrasjonen for dårlig informasjon og krevde at tiltak ble satt i verk. Blant annet forlangte de folkevalgte månedlige rapporter om status.

Det ser ut til å ha virket. Oversikten for 2015 viser at antall dagbøter var blitt redusert til 291 sammenlignet med 748 året før, og summen ble redusert fra 3 til 1,2 millioner kroner.

Den virkelig store forbedringen inntraff fra juni og utover. På de siste syv månedene ble Asker kun avkrevd bøter for totalt 24 pasienter kommunen ikke klarte å ta imot.

Dette til tross for at antall utskrivningsklare pasienter har økt og at Asker ikke har fått flere sykehjemsplasser i mellomtiden.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er ingen hemmelighet at pleie- og omsorgstjenesten i Asker har måttet tåle mye kritikk de siste årene. I dette tilfellet skal administrasjonen ha honnør for å ha grepet fatt i utfordringene.

– Vi er rett og slett blitt flinkere til å planlegge og kommunisere med sykehuset. Vi utnytter korttidsplassene bedre ved å få pasientene raskere på bena, og dermed øker sirkulasjonen, forklarer Anne Cathrine Garder, virksomhetsleder ved brukertorget.

At Asker kommune nå er blitt flinkere til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra Bærum sykehus, har flere positive sider.

Selvsagt betyr det mye at kommunen sparer millionbeløp, men vel så viktig er det kanskje likevel at pasientene – i stedet for å bli liggende på dagligstuer og i korridorer på sykehuset – blir viderebehandlet på korttidsplasser på sykehjem eller kommer tilbake til sitt eget hjem og får nødvendig bistand fra hjemmesykepleien.

Dette er Budstikkas lederartikkel torsdag 14. januar 2016.