Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Samarbeid for å nå målene?

En skisse av hvordan utbyggingen kan bli. Friidrettsstadionet på Føyka til høyre. – Det er tatt nok et steg i retning av betydelig boligbygging på kommunens eiendom på Føyka, skriver innsenderne.

En skisse av hvordan utbyggingen kan bli. Friidrettsstadionet på Føyka til høyre. – Det er tatt nok et steg i retning av betydelig boligbygging på kommunens eiendom på Føyka, skriver innsenderne.

ILLUSTRASJON: TERJE GRØNMO ARKITEKTER

I kommuneplanen for Asker er FNs bærekraftsmål «Samarbeid for å nå målene» det første satsingsområdet som omtales.

 Slik beskrives veien frem til dette målet:

«Asker kommune skal være en pådriver for en helhetlig og samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til gode og inkluderende lokalsamfunn. Kommunen har en tydelig ambisjon om samfunns- og tjenesteutvikling med høy grad av innbyggermedvirkning og samarbeid med relevante aktører».

I spørsmålet om Føykas fremtid er det et komplekst bakteppe. Det er en historie om interne prosesser i Asker Skiklubb, kommunens ambisjoner for disponering av egen eiendom, politikk, og nærmiljøets engasjement i prosessen. 

Fremfor alt må vi unngå at noen føler seg utestengt fra prosessen videre.

Det har vært bruk av offentlighetsloven for å begrense informasjonen om forhandlingene mellom kommunen og Asker fotball, og aktørene har hatt til dels ulike fremstillinger av virkeligheten. Vi tror en åpen dialog mellom alle parter har vært mangelvare.

Om «Føyka-saken» skulle være en prøveklut for realiseringen av målet «Samarbeid for å nå målene», er det et godt stykke igjen før vi når målet.

Hanne Lisa Matt representerer MDG i Asker kommunestyre og formannskap.

Hanne Lisa Matt representerer MDG i Asker kommunestyre og formannskap.

Foto: KARL BRAANAAS

I formannskapsmøtet 20. april var det flere som uttrykte ønske om å legge gammelt konfliktstoff bak seg og se fremover. Dette er et ønske vi deler, men vi ønsker hverken å ignorere fortiden eller innbyggerengasjement. 

Vi konstaterer at det både i naboskapet til Føyka og i idrettsmiljøet er store reservasjoner når det gjelder nedbygging av idrettsflater og grøntområder. I våre politiske vurderinger ligger generelle miljøspørsmål bak samme reservasjoner. 

Det ligger også en gyldig reguleringsplan vi ikke bare kan glemme, selv om skiklubben ikke sa ja til avtalen med kommunen.

Martin Berthelsen representerer SV i Asker kommunestyre og formannskap.

Martin Berthelsen representerer SV i Asker kommunestyre og formannskap.

Foto: KARL BRAANAAS

Uansett ønsker vi at bærekraftsmålet «Samarbeid for å nå målene» realiseres. I formannskapet 20. april fremmet vi derfor dette felles forslaget:

1. Asker kommune v/formannskapet tar initiativ til en dialog med Asker Skiklubb om videreutvikling av kommunens og klubbens eiendommer på Føyka og i Askerparken med sikte på å utvikle en helhetlig områdeplan for organisert og uorganisert idrett og aktivitet, samt ivaretagelse av park og grøntområde.

2. Resultatet av denne dialogen, med påfølgende involvering av berørte naboer, næringsdrivende og andre interessegrupper, legges til grunn for arbeidet med kommunedelplanen for det sentrale Asker, som planlegges ferdigstilt i 2025.

Forslaget fikk dessverre bare våre stemmer. Forslaget som ble vedtatt av de andre partiene, innebærer etter vår oppfatning at det er tatt nok et steg i retning av betydelig boligbygging på kommunens eiendom på Føyka. 

Oddvar Igland representerer Sp i Asker kommunestyre og formannskap.

Oddvar Igland representerer Sp i Asker kommunestyre og formannskap.

Foto: KARL BRAANAAS

Vi er likevel glade for at ingen partier støttet kommunedirektørens forslag om å igangsette en arkitektkonkurranse nå.

Vi ser det som svært nødvendig for en god prosess videre at engasjerte parter og folkevalgte kan sette seg ned og lytte til hverandre. Fremfor alt må vi unngå at noen føler seg utestengt fra prosessen videre. 

Det er sterkt ønskelig at en åpen dialog som beskrevet i vårt forslag blir gjennomført før neste gang saken kommer opp til politisk behandling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.