Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

SVs triste svartmaling

– SV henviser kun til penger brukt og ikke resultater. Som en stor kommune med små avstander får Bærum mange stordriftsfordeler. Vi får fantastisk gode resultater, skriver Haakon Kvenna Veum (H).

– SV henviser kun til penger brukt og ikke resultater. Som en stor kommune med små avstander får Bærum mange stordriftsfordeler. Vi får fantastisk gode resultater, skriver Haakon Kvenna Veum (H).

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum har Norges beste skole, barnehager foreldrene er svært godt fornøyd med og et barnevern som viser svært gode resultater til beste for de mest utsatte barna våre.

I Budstikka 28. august hadde Stine Høivik fra SV et innlegg på trykk der hun svartmalte tjenestene til barn og ungdom Bærum. 

Det er trist når vi vet hvor mye våre ansatte står på til beste for barna i kommunen. Vi i Bærum Høyre er stolte av resultatene fra Bærum, samtidig som vi vet at vi alltid skal strekke oss for å bli enda bedre.

År etter år er tallenes tale klar når kommunestyret i Bærum får tilstandsrapportene for skole, barnehage og barnevern til behandling, nemlig at Bærum gir barna våre et svært godt utgangspunkt for livet videre.

Innen skolen viser tallene at elevene i Bærum trives bedre enn landsgjennomsnittet, og nasjonale prøver og standpunktkarakterene er bedre enn resten av landet, selv om vi fritar langt færre elever enn andre kommuner fra å delta på nasjonale prøver. 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elevene. Vi ser at Bærums elever gjør det fantastisk godt på skolen og langt bedre enn resten av landet.

Innen barnehage ansetter vi stadig nye pedagoger samtidig som vi satser på kvalitet. Ny og skjerpet pedagognorm ble innført i 2018 og medførte økt behov for pedagogiske ledere. Andelen pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet i barnehagene i Bærum er kraftig redusert fra 2018 til 2020. I foreldreundersøkelsen i Bærums barnehager gir foreldrene en tilfredshetsscore på hele 4,5 av 5!

Vi får fantastisk gode resultater for de minste.

Innen barnevernet avklares alle bekymringsmeldinger innen frist. Det er imponerende! Antallet akuttplasseringer fortsetter å synke fordi barnevernet gir gode, evidensbaserte og faglig sterke hjelpetiltak til utsatte hjem. 

Barnevernet i Bærum er en høykompetent og svært profesjonell organisasjon. De aller, aller fleste tiltakene barnevernet yter er hjelpetiltak i hjemmet. Mange bæringer nyter godt av barnevernets gode kompetanse.

Når vi vet dette så er det så utrolig trist å lese SVs svartmaling av Bærums tjenester til barn og ungdom. 

Høivik skriver i sitt innlegg at «kommunene våre ikke oppfyller sin plikt og bommer på sin samfunnskontrakt.» fordi «Våre kommuner bruker langt under gjennomsnittet på våre barn og unges oppvekstvilkår». 

SV henviser her kun til penger brukt og ikke resultater. Som en stor kommune med små avstander får Bærum mange stordriftsfordeler. Vi får fantastisk gode resultater for de minste uten å kreve inn eiendomsskatt.

Når SV driver valgkamp ved å svartmale Bærum, så blir jeg trist, mest av alt fordi det tråkker på de ansatte og jobben de gjør. 

Jeg vil derfor oppfordre bæringene til heller å stemme inn kandidater på Stortinget som er stolte av bygda vår, men som også vil enda mer. Kandidater med fremtidsoptimisme og tro på at vi hele tiden kan finne bedre løsninger uten alltid å bruke mest penger. 

Stem på Høyre for gode oppvekstvilkår for barna våre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.