Vi henvender oss til ungdommen selv og foreldrene. Vi ønsker et fortsatt samarbeid, men med et annet fokus. Vi ønsker å sette i gang en tankeprosess til ungdommen selv og til foreldrene for å få til en endring, og ta et oppgjør med den utvikling vi ser. Vi inviterer til samfunnsdebatt der også skolene, ungdomsorganisasjoner og politisk ledelse bør delta.

DEBATT: Vi krever en trygg russetid

DEBATT: Til russens foreldre

Hvert år har russefeiringen fått sitt fokus med ulike alvorlige og mindre alvorlige hendelser, vi ser det på denne tiden i både lokal og nasjonal media. I så måte er intet nytt. Imidlertid synes vi det er bekymringsfullt å se utviklingen av konseptet rundt russefeiring.

LES OGSÅ: Russejenter: – Vi er helt sønderknust

Russefeiringen har utviklet seg til å bli en organisert fest som strekker seg over flere måneder. Noen starter flere år før de skal være russ. Russebuss og «rulling», er fenomener som bringer med seg mange uheldige sider. En ting er kostnadene. I tillegg kommer sosialt press, sexpress, utenforskap, rusmisbruk og trafikksikkerhet som utfordringer for ungdommen selv og andre.

LES OGSÅ: 250 russ samlet seg på McDonald's

Enkelte busser gjennomfører audition for deltagelse, der det å ikke komme med, kan få store konsekvenser for den enkelte. Mange blir stående utenfor og alene. De blir ikke en del av gruppa. Narkotikakriminalitet knyttes også til flere av bussene, der vi har erfart at flere av eierne/passasjerer ikke er russ eller har droppet ut av skolen.

LES OGSÅ: Masseslagsmål og støy fra russen 

Politiet har vært opptatt av skjenkeregler og kontroll ved ulike arrangementer. Vi erfarer at det konsumeres store mengder alkohol og samarbeider derfor med arrangørene for at dette skal gjennomføres i ordnede forhold. Vi erfarer imidlertid at reglene er vanskelig å håndheve. Resultatet er mange overstadig russ som kan føre både til ulykker og ulike typer overgrep. Flere russ debuterer både med alkohol og narkotika i tilknytning til russefeiringen. Skadevirkningene bør alle kjenne til.

LES OGSÅ: Klager på russestøy - politiet kom til slutt

Gjennom alle år har politiet mobilisert både beredskapen og den forebyggende innsatsen i samarbeid med russen selv og andre aktører som skoler, biltilsyn, Trygg trafikk og kompetansesentrene mot rus. Dette har vært et viktig arbeidet for å ansvarliggjøre den enkelte russ i tiden som står foran dem. Det er viktig å understreke at de fleste russ har fulgt rådene, lover og regler som gjelder.

LES OGSÅ: Rektor advarer foreldre om narkobruk i russefeiringen 

Likevel er statistikken fra KRIPOS over russevoldtekter alvorlig lesning. I 2017 ble det anmeldt 16 russevoldtekter. I 5 av anmeldelsene ble det opplyst at det var vitner til stede uten at noen grep inn. Politiet ser svært alvorlig på utviklingen og holdningen blant ungdommen som disse sakene er resultat av. Når vi i tillegg leser tekstene på russelåtene som er produsert de siste årene, da blir vi alvorlig bekymret. Det hele settes litt i perspektiv når vi ser at store medienettsteder som Reuters og New York Times lager saker på ungdom som løper nakne rundt i rundkjøringer for å få knuter på russelua.

LES OGSÅ: Helsesøster bekymret for rusbruk

Vi bor i et velferdssamfunn - Vi tillater å spørre oss om dette er beviset på et velferdssamfunn som er i ferd med å miste kontrollen, der overflod av penger blir synlig gjennom russefeiringskonseptet på bekostning av det unike ved å få en gratis utdanning som veldig mange andre land kan misunne oss.

LES OGSÅ: Nå er det russetid og klagetid 

Politiets samfunnsoppdrag er gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet et ledd i samfunnets samlende innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig (Politiloven § 1). I forbindelse med nærpolitireformen er det besluttet at det kriminalitetsforebyggende arbeidet skal være politiets primære strategi. Som ledere av hver vår enhet for forebygging i de tre største politidistriktene har vi et stort ansvar for å se til at det kriminalitetsforebyggende arbeidet blir implementert og iverksatt på alle områder. Vi ønsker å gjøre noe med dette, men trenger flere med på laget.

Vi vil etter årets russefeiring oppsummere våre felles erfaringer. Det skal danne grunnlaget for vår videre strategi. Vi inviterer både ungdommen og foreldrene til debatt på hvordan vi sammen kan få til en endring. Så langt ønsker vi årets russ til lykke med feiringen, ta vare på hverandre og tenk på fremtiden.

Janne Stømner

Leder felles enhet for forebygging

Oslo politidistrikt

Nina Karstensen Bjørlo

Leder felles enhet for forebygging

Sør-Øst Politidistrikt

Camilla Giske

Leder felles enhet for forebygging

Øst Politidistrikt