Nye rushtidsbommer er ikke svaret

SVARER: - Folks transportbehov i rushtiden forsvinner ikke ved at det settes opp en bom, men resultatet vil være at trafikken flytter seg til andre steder, skriver Morten Skauge (H).

SVARER: - Folks transportbehov i rushtiden forsvinner ikke ved at det settes opp en bom, men resultatet vil være at trafikken flytter seg til andre steder, skriver Morten Skauge (H). Foto:

Av

Akershus Venstres Schytz, Bøe og Vikdal skriver i Budstikka 6. mars at flere rushtidsbommer bør vurderes i Bærum for å bedre bussenes fremkommelighet.

DEL

Lakseberget ved Sandviksveien fra Sandvika mot Høvik trekkes frem som eksempel på et sted der Venstre-representantene mener en slik bom kan være egnet, i tråd med forslag fra Ruter.

Les også: Slipp bussen frem

Les også: Nei til gjennomkjøring i Bekkestua sentrum

Les også: Rushtidsbom på Bekkestua – nei takk

Bærum Høyre er enig i at det er behov for å bedre bussenes fremkommelighet, men mener Venstres tilnærming er for snever.

Flere forbud og hindringer skaper ikke i seg selv bedre trafikkflyt, og rushtidsbommer på sentrale ferdselsårer er feil virkemiddel.

Folks transportbehov i rushtiden forsvinner ikke ved at det settes opp en bom, men resultatet vil være at trafikken flytter seg til andre steder.

Disse «andre steder» er ofte lokalveier gjennom tett befolkede nabolag der skolebarn og andre myke trafikanter ferdes.

Bom ved Lakseberget er et godt eksempel. Alternativet for folk som har behov for å kjøre bil mellom Sandvika og Høvik, men som ikke kan benytte Sandviksveien dersom den stenges, er enten E18 – som allerede er svært overbelastet i det aktuelle tidsrommet – eller Engervannsveien/Presteveien mot Kirkeveien.

Der kan man enten velge Dragveien forbi Ramstad skole eller Gamle Drammensvei forbi Høvik skole for å komme mot Høvik.

Begge traseer med mange små myke trafikanter.

Fylkesrådmannen i Akershus foreslo høsten 2017 å etablere rushtidsbom i Vollsveien mot Lysaker, men la heldigvis bort forslaget etter store protester fra lokale velforeninger og FAU ved Jar skole.

Begrunnelsen var blant annet frykten for økt trafikk i lokale småveier og redusert trafikksikkerhet for skolebarn.

Det samme vil være tilfelle for Lakseberget i Sandvika og andre steder i Bærum der Ruter har tatt til orde for nye rushtidsbommer.

Bærum Høyre mener det er behov for å utvide verktøykassen dersom målet er å styrke bussens attraktivitet. Heller enn å legge enda flere hindringer i veien for dem som må benytte bil, bør fylkets samferdselsutvalg med utvalgsleder Schytz i spissen arbeide for å skape et mer attraktivt kollektivtilbud for kommunens innbyggere.

Et bedre tverrgående busstilbud, flere matebusser til kollektivknutepunkter og innføring av takstsone 1 i hele Bærum er eksempler på tiltak som kan få flere til å velge bussen, og dermed virkemidler for å redusere biltrafikken og bedre bussens fremkommelighet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I tillegg bør fylket i likhet med kommunen etablere flere gratis innfartsparkeringsplasser, slik at det blir mer attraktivt å sette fra seg bilen og reise kollektivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags