Ny Røykenvei er mer enn bare for Asker

HEGGEDAL: Det holder ikke bare å bygge ny Røykenvei mot Heggedal, skriver Trond Røed.

HEGGEDAL: Det holder ikke bare å bygge ny Røykenvei mot Heggedal, skriver Trond Røed.

Av

Den nye Asker kommune trenger en ny Røykenvei.

DEL

MeningerIkke bare for å bygge den nye kommunen sammen på en god måte. Men fordi vår nye kommune vil ligge i sentrum av Viken og være en viktig premiss-leverandør for videre utvikling på Østlandet. En slik vei må derfor sees i en større sammenheng.

Prosessene med ny E18 mot Asker går fremover, og det vil i den sammenheng være avgjørende at Viken har planene klare for å kunne sikre at ny Røykenvei kobles opp mot dette prosjektet til rett tid.

Les også: Kun ett parti vil skissere ny Røykenvei i tunnel

Men det holder ikke bare å bygge ny Røykenvei fra Asker og mot Heggedal. Vi må sørge for at i forbindelse med etablering av ny kommuneplan for den nye kommunen, må vi planlegge for ny vei helt frem til E134 i Røyken. En helhetlig løsning for morgendagens utfordringer, som samtidig må være tidsriktig og gjennomførbar.

Planene som fortsatt foreligger, er fra tiden før 1998, og de slutter rett sør for Heggedal. Disse planene har også flere svakheter i forhold til den nye kommunens behov. Deriblant at den ikke tar for seg en sammenslutning med E134 som en nord-sør-akse.

Den ivaretar heller ikke Slemmestad og behovet for en bedret kommunikasjon til Heggedal stasjon. Dessuten er den planlagt som dagsone fra Gullhella over jordene på Eidsletta og som dagsone gjennom Heggedal.

Utvidelse av eksisterende Røykenvei anser vi som uaktuelt. Ettersom det vil kreve store grunnerverv og trolig ekspropriasjon fra private eiendommer.

Også en utvidelse av Slemmestadveien anser vi som uaktuelt, da det vil kreve store summer til utløsning av eiendommer m.m.

Asker Venstre: Nei til nedbygging av Eidsletta

Vi vet at det koster betydelig mer per meter vei i tunnel, fremfor å bygge i dagen. Derfor vil det mest kosteffektive være å bygge i dagsonen.

Imidlertid er noen av de aktuelle strekningene sterkt bebygget og har verdifulle naturområder som må ivaretas. Derfor må ny Røykenvei planlegges med enkelte strekninger i tunnel.

På kort sikt må vi sikre gode avbøtende tiltak. I tillegg må situasjonen for pendlerne forbedres gjennom et forsterket hurtigbåttilbud, ekspressbusser og hyppigere avganger på tog. Å pålegge begrensninger i personbiltrafikken kan ikke Frp være med på.

Les også: Trafikksikkerhet der vi bor

En ny Røykenvei vil uansett koste store summer, men det er avgjørende å se denne veien i en større sammenheng for hele det sentrale Østlandet og i sammenheng med E16 til Sandvika, hvor en større andel av trafikken vil velge Røykenveien og Oslofjordforbindelsen fremfor å kjøre gjennom Oslo.

Asker Frp mener det haster å få opp farten i planarbeidet med en ny Røykenvei. Mye har forandret seg siden de planene som foreligger, ble laget.

Vi krever at Viken fylkeskommune, som ny veieier fra 2020, inntar en langt mer aktiv rolle for å få plass en ny Røykenvei. Vi opplever, som askerbøringer flest, at trykket fra de nåværende fylkeskommunene ikke har vært høyt nok.

Tiden er overmoden, og vi har nå en unik mulighet til å få dette til, i og med at fylkeskommunene nå slås sammen.

Frp vil ikke akseptere bompenger, rushtidsavgift eller andre trafikkbegrensende tiltak. Dagens utfordringer må finnes med morgendagens løsninger.

Les mer på budstikka.no/debatt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags