Stemte ned forbedringer på Røykenveien og Slemmestadveien

VIL HA TILTAK: - Trafikken vokser og dermed også køene i rushtiden, skriver Jan Sandal (Ap).

VIL HA TILTAK: - Trafikken vokser og dermed også køene i rushtiden, skriver Jan Sandal (Ap). Foto:

Av

På fylkestinget 19. desember stemte flertallet i fylkeskommunen (H, Frp, V, KrF og Sp) ned Arbeiderpartiets forslag om å kartlegge mulige tiltak for å bedre fremkommeligheten på Røykenveien og Slemmestadveien.

DEL

Begrunnelsen var at trafikken kunne begrenses med innfartsparkeringer (andre steder enn Asker), rekkefølgebestemmelser (bestemmelser om at utbyggingsprosjekter i aktuelle deler av Røyken og Asker ikke kan igangsettes før disse veiene ble bedre) og bruk av Oslofjorden til mer persontransport.

Les også: Stemte ned forslag om fremkommelighet

Les også: Hyrer vakter for å trygge skoleveien

Les også: Røykenveien og Slemmestadveien

For meg som bor langs Røykenveien, var denne avvisningen av Arbeiderpartiets forslag overraskende og nærmest sjokkerende.

Det er sannsynligvis 12–13 år før vi i Asker får effekter av de store utbygginger i nord (E18) og sør (Oslofjord-kryssingen.

Trafikken vokser og dermed også køene i rushtiden. En god del bilister prøver å kompensere tapt tid i kø med raskere kjøring på de strekninger det er fri bane. Dette er absolutt uholdbart.

Etter min mening burde det være en selvfølge at en tverrpolitisk burde samle seg om å gjøre det man kunne gjøre for å få til fornuftige forbedringer på disse veiene i den lange perioden frem til 2030. I dette ligger det særlig fremkommelighet for buss og ulike tiltak for økt trafikksikkerhet for skolebarn.

Men dette vil altså ikke flertallspartiene, av årsaker som leserne får vurdere om de tror på eller ikke. Jeg for min del tror disse tiltakene har nokså marginal virkning, og da i beste fall på lengre sikt.

Ja, utbyggingspresset i vårt område er så sterkt at konsekvensene av det på trafikken i lang tid trolig vil overgå de tiltakene som flertallet satser på, samtidig som situasjonen allerede er slik at tiltak må gjennomføres så raskt som mulig.

Vi i Arbeiderpartiet gir oss ikke i denne saken. Vi kommer tilbake blant annet i forbindelse med oppfølgingen av den mobilitetsanalysen som er laget for Asker og Bærum.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

En gladnyhet til slutt: Arbeiderpartiet fikk enstemmig tilslutning til en sak om mulighetene for en bedre påkjøring for bussene inn på E18 fra Holmen (fra Slemmestadveien). Dette er en flaskehals for bussene i rushtiden, og gir forsinkelser på mange minutter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags