Nei til ny Røykenvei

RØYKENVEIEN: – Løsningene på transportutfordringene i Spikkestadkorridoren er ikke mer asfalt, men utbygging av kollektivtilbudet, skriver innsenderen. Her Røykenveien ved Bondi.

RØYKENVEIEN: – Løsningene på transportutfordringene i Spikkestadkorridoren er ikke mer asfalt, men utbygging av kollektivtilbudet, skriver innsenderen. Her Røykenveien ved Bondi. Foto:

Av

Samferdsel. Asker SV sier nei til ny firefelts Røykenvei gjennom Asker-bygda.

DEL

Som eneste politiske parti i Asker sier Asker SV nei til at den lengste sammenhengende gjenværende grøntkorridoren i Asker-bygda legges under asfalt.

Les også: Veier ved veis ende

Les også: Veivalg for politikere og velgere

Istedenfor å lede gjennomgangstrafikken gjennom grøntkorridorer og tettbygde områder i Asker, bør den ledes fra riksvei 23 og ut på E18.

Om nødvendig med veiprising og bommer ved avkjøringen fra riksvei 23 mot Slemmestad og Asker.

De deler av nåværende Røykenvei som går gjennom tettbygde områder, bør legges i tunnel.

Løsningene på transportutfordringene i Spikkestadkorridoren er ikke – slik leder i Asker Høyre Stein H. Annexstad tar til orde for i Budstikka 17. februar – mer asfalt, men utbygging av kollektivtilbudet.

Les også: Nødvendig nytenkning

Det betyr en reell satsing på Spikkestadbanen med økt frekvens og kortere reisetid.

Asker SV vil jobbe for planfri krysning på Asker stasjon, noe som vil korte reisetiden med inntil 15 minutter inn til Oslo.

Busstilbudet på Røykenveien må styrkes med direktebuss fra Hurum og buss fra Rustadgrenda til Asker sentrum.

Det bør også etableres matebusser på tvers til både Heggedal stasjon og Asker stasjon.

For å sikre fremkommeligheten for buss på Røykenveien og Slemmestadveien, bør det etableres kollektivfelt der dette er mulig.

Videre bør det satses på økt frekvens med båten fra Slemmestad og Vollen til Aker Brygge, og Asker SV vil jobbe for en rask innfasing av elektriske ferger på strekningen.

I en transportutredning for Hurum, Røyken og Søndre Asker fra Analyse og Strategi AS konkluderes det med at bedret fremkommelighet og kapasitet for buss er det som bør prioriteres på kort sikt, mens store investeringer i Spikkestadbanen og båt ikke kan forsvares ut fra markedsgrunnlag og kostnader.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Asker SV støtter altså konklusjonen hva busstilbudet angår, men mener at miljøhensyn og fremtidig befolkningsvekst bør vektlegges med tanke på investeringer i tog og båt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags