Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Røykenveien - en alvorlig syk pasient

Sverre Aae omtaler Røykenveien som en alvorlig syk pasient. Bildet er tatt i forbindelse med trafikksikkerhetsaksjonen i Heggedal i februar.

Foto: KARL BRAANAAS

I flere tiår har pasienten fått flere og alvorlige symptomer. Diagnosen er stilt, behandling er påkrevd for at pasienten skal kunne overleve.

 Det har i disse tiår blitt økende problemer; det har vært gjort forsøk på behandling gjennom tiltak som til sin tid har vært tilstrekkelelig, men langt fra fremtidsrettet.

Det er vist empati og sympati for pasienten, noe som ikke har hjulpet. Sterkt økende trafikk, boligutbygginger, befolkningsfortetting og andre politisk villede prioriteringer har gitt vesentlig økt trafikk. Det har ikke vært vist tilstrekkelig omsorg fra pasientens nærmeste foresatte, som er Viken Fylkeskommune og Statens Vegvesen. Det kan i denne sammenhengen beskrives som omsorgssvikt.

Tilstanden til pasient Røykenveien er kritisk dårligere enn for bare ti år siden. Gjennom disse årene har det i «journaler og epikriser» blitt dokumentert behandlingsbare problemer med henvisninger til flere stedlige befaringer/visitter, flere utredninger og ikke minst spaltemeter med reportasjer og innspill/leserinnlegg i Budstikka og i Heggedalsposten og alle diskusjoner i andre folkelige fora. Det store engasjementet har ikke gitt pasienten bedre prognoser for fremtiden.

Nå når pasienten er i så dårlig forfatning som sterkt trafikkert boligvei gjennom et bomiljø, som en livpulsåre, til/fra Asker nord, rammes omgangskretsen og pårørende til pasienten i vesentlig grad. Vi lever, bor og oppholder oss i tett nærhet til pasienten Røykenveien. Røykenveien er veien til jobben, til lokalkjøring, til rekreasjonsmuligheter, til skolene, til idrettsanlegget, til sykkelparken, altså et høyst levende lokalsamfunn som elsker pasientens nærområder. Vi er helt avhengige av en frisk Røykenvei.

De negative konsekvensene av en langtidssyk pasient Røykenveien gir redusert livskvalitet, dårligere boforhold, utrygghet, frykt og dramatiske situasjoner for enkeltmennesker. Krysningspunktene på Røykenveien beskrives med høy risiko for hendelser før skoletid, derav vakthold.

Pasientens foresatte, Viken Fylke må lytte til oss som lokalsamfunn og brukere, og lytte til de faglige og godt dokumenterte råd som er gitt gjennom mange år. Innenfor medisinen er det godt beskrevet, at det å lytte til pårørende, er en viktig del av behandlingen av pasienten. Her har Viken Fylkeskommunes ledelse mye å lære. Alle vi langs Røykenveien krever tiltak nå.

Omsorgssvikten for pasient Røykenveien må tas på alvor

Vi viser til forslag som Norges Automobilforbund med sitt prosjekt; «Med Hjerte i Halsen» og Trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien har utarbeidet og oversendt Viken fylkeskommune og Asker kommune. Vi viser til trafikktellinger med hastighetsmålinger som viser høye hastigheter ved alle målepunktene på Røykenveien og Heggedalsveien. For å følge opp våre og veimyndighetenes nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken, krever vi svært rimelige og effektive tiltak som; nedsettelse av hastigheter fra 50 km/t til 40 km/t og fartshumper gjennom Heggedal på Røykenveien, og nedsettelse av hastighet fra 40 km/t til 30 km/t og flere fartshumper forbi Heggedal skole på Heggedalsveien.

Omsorgssvikten for pasient Røykenveien må tas på alvor. Som i andre saker der omsorgssvikt får konsekvenser for foresatte, må også Vikens sin omsorgssvikt for Røykenveien få konsekvenser. Det kan virke som om noen andre må overta ansvaret. De som har ansvaret, er ikke gode nok. Røykenveiens helsetilstand ser ikke ut til å bli bedre, dessverre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.