Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Røyken og Heggedal trenger ny kollektivpolitikk

Artikkelforfatteren påpeker at for de fleste som bor i nærheten av Røykenveien er det ganske tungvint å komme til en togstasjon, for eksempel Heggedal stasjon på bildet, uten bruk av bil.

FOTO: PER ERIK HAGEN

Bilkøene på Røykenveien er ikke bare et miljøproblem, men også et betydelig problem for dem som stadig sitter i disse køene. Som omtalt i Budstikka ved en rekke tidligere anledninger (reportasjer så vel som innlegg) er Røykenveien ganske så overbelastet. Og det kommer, etter alt å dømme, til å bli enda verre i fremtiden, om ikke noe gjøres.

Problemene skyldes flere forhold, og jeg vil nevne to som det burde gå an å gjøre noe med forholdsvis raskt. Begge har med kollektivtransport å gjøre. For det første trengs det en egen busslinje som går langs Røykenveien og rett inn til Asker stasjon (uten omveier).

En slik busslinje burde fortrinnsvis starte i Slemmestad eller Bødalen, noe som ville bidra sterkt til å knytte sammen viktige områder i Nye Asker, samt møte noen av de kollektivbehovene som stadig omtales i Budstikka.

For det andre bør man snu hver stein for å få Spikkestadbanen til igjen å bli «hurtigtog» nordøst for Asker, slik den var før, og slik eksperter har sagt at man kunne fått til nå også, om bare viljen var til stede.

«Somletog» som betjener alle småstasjonene mellom Lysaker og Asker, bør selvsagt ha Asker (eventuelt Drammen) som endestasjon, slik at de som skal andre steder, slapp å sitte på med «melkeruta» i sin daglige pendling.

I Norge har vi en generell regel om at busser ikke skal kjøre parallelt med toget. Det er nok stort sett et fornuftig prinsipp, men det gir seg også uheldige utslag fra tid til annen. Ikke minst er dette (etter hva jeg forstår) den viktigste grunnen til at vi fortsatt mangler et adekvat busstilbud langs Røykenveien.

I det aktuelle tilfellet er nevnte regel direkte kontraproduktiv. Den fører til mer bilkjøring, og selv om den kanskje bidrar til litt flere passasjerer akkurat på Spikkestadbanen, fører den totalt sett til at færre reiser med tog.

For de fleste som bor i nærheten av Røykenveien er det ganske tungvint å komme til en togstasjon uten bruk av bil (skjønt en del kan ta buss 280). Og de fleste som tar bilen, kjører da helt til Asker stasjon (siden Spikkestadlinjen bare tilbyr «somletog»). Og har man først satt seg i bilen, velger nok mange like gjerne å fortsette videre til f.eks. Oslo eller Bærum.

Det er ikke slik man reduserer bilbruk og fremmer miljøhensyn. Om dagens regel kunne praktiseres på en mer fornuftig måte, ville vi ikke bare få mange folk til å ta buss i stedet for bil, høyst sannsynlig ville det dessuten bli flere togpassasjerer fra Asker i retning Oslo. Og får man igjen gjort Spikkestadbanen til «hurtigtog» mellom Asker og Oslo, er det klart at trafikken på denne linjen ville øke. Begge deler ville hatt stor miljøgevinst, ved at både Røykenveien og E18 ble avlastet.

Det nærmer seg lokalvalg. Jeg har notert meg at det finnes i hvert fall ett parti som har programfestet at de vil jobbe for ny busslinje langs Røykenveien. Bra! Er det flere som tenker i de samme baner?

Politisk farge er underordnet for meg; det partiet som målbærer den mest troverdige kollektivpolitikken for Heggedal og Røyken, får min stemme neste måned.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.