Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Roter seg bort i klimateori

– Fylkestinget i vedtok nylig at bærekraftig biogass skal prioriteres på linje med el og hydrogen i det nullutslippet vi beveger oss mot, skriver fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

– Fylkestinget i vedtok nylig at bærekraftig biogass skal prioriteres på linje med el og hydrogen i det nullutslippet vi beveger oss mot, skriver fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Foto: KARL BRAANAAS

En effektiv klimapolitikk er en sum av mange vedtak. I sitt innlegg i Budstikka prøver Venstres Ole Andreas Lilloe-Olsen å score billige poenger ved å lese ett enkelt vedtakspunkt i én enkeltsak sånn som fanden leser Bibelen. 

Egentlig tror jeg vi er enige – vi vil at totalen av Vikens utslipp skal ned. Men Venstre roter seg bort i teoretiske diskusjoner.

I fylkestinget i Viken har vi vedtatt at Viken skal være «et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser.» 

Det stemte også Venstre for. Fylkestinget i Viken vedtok også nylig at bærekraftig biogass skal prioriteres på linje med el og hydrogen i det nullutslippet vi beveger oss mot. 

8. mars kunne vi imidlertid lese i Biogassbransjen.no at Venstres klimaminister har uttalt at «Nei, biogass er ikke nullutslipp». 

Spørsmålet mitt blir da: Er Venstre uenig i prioriteringen av biogass, eller er vi uenige om hva ordet nullutslipp betyr? 

Det var nettopp dette vi prøvde å få klarhet i i saken om klimabegreper, som Lilloe-Olsen kritiserer. Han får det også til å høres ut som om skogen skal brukes til å «motregne» klimagassutslipp i Viken, og snakker om en målsetting om 40–50 prosent kutt. Fikk han ikke med seg vedtakene vi gjorde før jul?

Det må ikke finnes noen tvil om at fylkesrådet står fast på at vi skal fase ut fossile utslipp og kutte klimagassutslippene i Viken med 80 prosent innen 2030 sammenlignet med 2016. 

Men omleggingen fra fossile til fornybare energikilder må skje på en bærekraftig måte, som henger sammen med omleggingen til sirkulærøkonomi. 

Hvis man, som Venstres klimaminister, fokuserer på hva som kommer ut av avgassrøret, kan det være fristende å prioritere el og hydrogen over alle andre. Denne typen tenking er en viktig grunn til at mange millioner kWh med spillvarme går på sjøen istedenfor å brukes som fjernvarme, og at store mengder biogass brennes istedenfor å benyttes.

Venstre ønsker tellemåter og beregninger og viser til LULUCF*. Dette er et omfattende og kontroversielt system, som ikke er enkelt å bryte ned på regionalt eller lokalt nivå. 

Skal man få denne type beregninger korrekt, så vil det kreve store ressurser, ressurser som fylkesrådet ønsker å prioritere til å gjennomføre tiltak. 

Vi vet allerede hva som må gjøres, og er i gang: Vi legger om egne kjøretøy og maskiner til fossilfrie alternativer (fortrinnsvis el, hydrogen og biogass), vi samarbeider med næringslivet gjennom Klimapartnere Viken, bygger et tettere samarbeid med kommunene gjennom Klima Viken, og ikke minst: Vi har et tett og godt samarbeid med jord- og skogbruksnæringen gjennom Klimasmart Landbruk Viken. Landbruksstrategien som utarbeides nå, vil gjøre det enda tydeligere at fylkesrådet tar landbrukets rolle i klimaomleggingen på alvor.

*LULUCF står for Land Use, Land UseChange and Forestry. Det er et system for å regne ut utslipp og opptak av klimagasser i skog- og jordbruksarealer. Systemet er knyttet til FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.