Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Rødgrønt kaos vil gi økt skatt

– Høstens valg kan gi et rødgrønt flertall der det røde blir rødere enn noen gang. Det er garantert veien til økte skatter, i alle tenkelige varianter, skriver Hårek Elvenes (62), som står på 6. plass på Høyres liste i Akershus.

– Høstens valg kan gi et rødgrønt flertall der det røde blir rødere enn noen gang. Det er garantert veien til økte skatter, i alle tenkelige varianter, skriver Hårek Elvenes (62), som står på 6. plass på Høyres liste i Akershus.

Foto: KARL BRAANAAS

På borgerlig side vil alle partiene redusere skattene, mens på rødgrønn side er det kamp om å overby hverandre.

I Budstikka får jeg irriterte svar fra både Ap og SV på et tidligere innlegg fra meg, der jeg påpeker at også folk med helt vanlige jobber og inntekter vil få økt skatt med en rødgrønn regjering. Deriblant jordmødre, journalister, maskiningeniører og flere.

Arbeiderpartiet og SV kommer med løfter til alt og alle, kjennetegnet av at det skal være «gratis». There is no free lunch, Ap og SV. «Gratis» betyr finansiering gjennom skatter.

Ap vil øke skattene med «bare» 7 milliarder kroner. Arbeiderpartiet er uhorvelig langt fra å danne regjeringen alene. Ap er helt avhengig av et samarbeid med SV og MDG eller Rødt for å få flertall. Partier som vil øke skatteregningen med henholdsvis 18, 30 og 32 milliarder kroner.

Høyre har i regjering prioritert skatte- og avgiftsendringer som har kommet det brede lag av befolkningen til gode, og som fremmer økonomisk vekst, grønn omstilling og nye arbeidsplasser. 

Inntektsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at landets rikeste betaler en like stor andel av egen inntekt i skatt nå som i 2013. De 10 prosent med høyest inntekt betaler om lag 40 prosent av alle skatteinntekter, på nivå med slik det var da Arbeiderpartiet sist satt i regjering.

En vanlig familie betaler om lag 14.000 kroner mindre i skatt i 2021 enn om skatteopplegget fra 2013, under de rødgrønne, hadde vært videreført. Dette til tross for at vi har økt klima- og miljørelaterte avgifter med nesten 7 milliarder kroner, som et viktig bidrag til det grønne skiftet. Disse pengene har vi gitt tilbake gjennom andre lettelser.

Høyre i regjering har dessuten innført gratis kjernetid i barnehagen. Dessuten er foreldrebetaling i SFO redusert på 1.–4. trinn for barn i husholdninger med lav inntekt. Og det er innført gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn. Videre har vi innført og utvidet ordningen med fritidskort for barn fra 6 til 18 år.

Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon er mer enn doblet fra 2013, og vi har laget en nasjonal tilskuddsordning for at flere barn fra vanskeligstilte familier skal få delta på ferie- og fritidsaktiviteter. 

Som første regjering siden 1996 har vi også økt barnetrygden. For hvert barn opp til seks år får foreldre nå 8.200 kroner mer i barnetrygd per år.

Tiltakene nevnt ovenfor betyr aller mest for dem som har aller minst. Vi mener velferdsstaten alltid skal stille opp for de som trenger det mest. Høyre er opptatt av samfunnet skal gi muligheter for alle, uansett sosialt utgangspunkt.

Pandemien har tydelig vist betydningen av et sterkt næringsliv for sysselsettingen og vår felles velferd. Ni av ti som har mistet jobben da det sto på som verst, kom fra det private. Behovet for økt jobbskaping i privat sektor er åpenbart. Å skru til skatteskruen er en dårlig resept.

Høstens valg kan gi et rødgrønt flertall der det røde blir rødere enn noen gang. Det er garantert veien til økte skatter, i alle tenkelige varianter. Dette i sterk kontrast til Høyre som er opptatt av å skape mer, ikke skatte mer.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.