Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Risiko for omkamper

– At ny E18 vil gi en langt bedre fremkommelighet for busstrafikken og syklister, er dessverre uinteressant for MDG. En vei er i seg selv vei ingen forurensningskilde, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) fra Bærum.

– At ny E18 vil gi en langt bedre fremkommelighet for busstrafikken og syklister, er dessverre uinteressant for MDG. En vei er i seg selv vei ingen forurensningskilde, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) fra Bærum.

Foto: Knut Bjerke

I Budstikka 11. august oppkonstruerer Kristoffer Robin Haug og Signe Bakke Sølberg fra MDG motsetninger mellom et godt kollektivtilbud og behovet for veiutbygging.

Gjennomgangsmelodien fra MDG er at veiprosjekter skal skrotes til fordel for utbyggingen av kollektivtrafikken.

Det er behov både for et godt kollektivtilbud og gode veier. Folk i Asker og Bærum har i årtier levd med kø, kork, og kaos. Endelig lysner det. 

Høyre i regjering har sørget for et taktskifte i samferdselsutbyggingen i Asker og Bærum. Store samferdselsprosjekter i Vestregionen er blitt vedtatt siden 2013. 

Første spadetak er tatt for ny E18 og Fornebubanen. Det planlegges for Ringeriksbanen og utbygging av E16. Dette vil øke fremkommeligheten og legge til rette for miljøvennlige bolig- og næringsområder. 

MDGs motstand ny E18 er velkjent, og får partiet innflytelse etter valget, er det duket for omkamp. Det som er vunnet, kan fort gå tapt for Asker og Bærum. 

Det som er vunnet, kan fort gå tapt for Asker og Bærum.

At ny E18 vil gi en langt bedre fremkommelighet for busstrafikken og syklister, er dessverre uinteressant for MDG. En vei er i seg selv vei ingen forurensningskilde. For MDG er bilen den store stygge ulven, til tross for elbilens inntog.

I samme innlegg etterlyser Haug og Solberg satsingen på toget. Regjeringen Solberg har mer enn doblet jernbanebudsjettet siden regjeringsskiftet i 2013. 

I ny Nasjonal transportplan settes det av 10 milliarder kroner til bedre togtilbud på Østlandet som blant annet innebærer 10-minutters intervall mellom togene fra Asker. Det skal bygges 40 kilometer med dobbeltspor fra Sandvika til Hønefoss. 

Et gjennombrudd kan man trygt si, etter at Ringeriksbanen har befunnet seg 150 år på idéstadiet og 100 år på planstadiet.

Bompengene som tas inn i Bærum, skal primært gå til finansiering av kollektivtilbud og sykkelveier, ifølge Haug og Solberg. 

Hva er så nytt i dette? Slik har det vært i en årrekke gjennom Oslopakkene. En betydelig del av bompengene har gått til å finansiere kollektivutbyggingen. 

Men det er en grense for hvor mye av bompengene som skal gå til kollektivutbygging før det oppfattes som urimelig. Oslopakke 1, 2 og 3 har vært et vellykket spleiselag mellom bilistene og staten for utbygging av veinettet, og drift og utbygging av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Resultatet er et transportsystem som gradvis et blitt sikrere, mer miljøvennlig og bedre.

– Uten det betydelige bidraget fra Solbergregjeringen ville det ikke vært mulig å gjennomføre utbyggingen av Fornebubanen av Oslo og Viken alene, skriver innsenderen.

– Uten det betydelige bidraget fra Solbergregjeringen ville det ikke vært mulig å gjennomføre utbyggingen av Fornebubanen av Oslo og Viken alene, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

I tillegg er det innført byvekstavtaler. Hensikten er at økningen i persontransporten som befolkningsveksten i Oslo-området genererer, skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.

Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner, herav over 8 milliarder kroner til utbyggingen av Fornebubanen. Uten dette betydelige bidraget fra Solbergregjeringen ville det ikke vært mulig å gjennomføre utbyggingen av Fornebubanen av Oslo og Viken alene.

Summen av de mange miljørettede tiltak på samferdselssektoren i Asker og Bærum vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange og fortjener å bli å bli gjennomført som planlagt. Høyre ved roret er garantisten for dette.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.