Dette er en sak som har skapt stort engasjement hos foresatte og politikere.

Les også: Risenga med minst fornøyde foreldre

Les også: Dette er også Risenga barnehage

Det blir satt fokus på at det har vært foreldre til barn i barnehagen som har vært pådrivere for å avdekke kritikkverdig økonomisk drift og at enkelte politikere i Asker kommune mener at dette ikke har gått ut over det pedagogiske tilbudet til barna.

Det er flott at foreldre/ besteforeldre til barn i barne- hagen tar seg tid til å gi positive tilbakemeldinger til de ansatte i barnehagen som til tross for vanskelige arbeidsforhold har gitt barnehagebarna gode hverdager.

Det er allikevel slik at barnehagen ville hatt bedre forutsetninger hvis de hadde hatt tilgang på midlene som var tiltenkt driften.

Utdanningsforbundet Asker håper at denne saken har vist kommunen hvor viktig det er å føre grundige tilsyn med barnehager og andre virksomheter – også når det gjelder økonomi.

Tilsyn må være en systematisk oppfølging av barnehagedriften i kommunen og sikre foresatte at lover og regler blir etterfulgt.

1. januar 2020 skal nye Asker kommune starte opp, og det blir en mye større organisasjon å drifte.

Utdanningsforbundet Asker ser det som en stor fordel hvis kommunen allerede nå intensiverer og utvikler tilsynssystemet sitt slik at nye Asker kommune kan bli en foregangskommune på dette området.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det har barnehagebarna fortjent, og det vil være et viktig tiltak for tidlig innsats.