Det er ikke vanskelig å forstå, og vi i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tar bekymringene på alvor.

Les også: Bærum kommune: Ta oss beboere på alvor

Les også: Blir nabo til riggområde

For tiden jobber vi på spreng med å gå gjennom og vurdere de mange høringsuttalelsene som har kommet inn i høringsperioden.

Høringsuttalelsene fra Bærum er veldig tydelige på behovet for bedre løsninger når det gjelder trafikksikkerhet, særlig langs skoleveiene.

Til nå har hovedfokuset for prosjektet vært innholdet i reguleringsplanen. Når planen er vedtatt, vil fokuset flyttes til konkrete løsninger for god trafikksikkerhet og best mulig gjennomføring i anleggsperioden.

Nå er vi i startfasen av arbeidet med trafikksikkerhet, men vi ønsker å gjøre dette i tett dialog med skoler, naboer og berørte når tiden er inne for det.

I høst gjennomførte vi i området Jong, Bjørnegård og Tanum en befaring der lederne for skolene Bjørnegård, Tanum og Jong var invitert med.

Dette var bare begynnelsen på en prosess der målet er å finne løsninger som trygger de myke trafikantene – også uforutsigbare og impulsive barn – gjennom best mulige løsninger.

Vi har arrangert folkemøte og åpne kontordager. På disse var oppslutningen stor og spørsmålene mange, ikke minst fra folk i området Jong og Tanum. I tillegg til dette har vi også svart ut en rekke henvendelser på e-post.

Vi opplever at engasjementet er stort, og det er svært viktig for prosjektet. Den lokale kunnskapen og de gode innspillene er avgjørende for at vi finner best mulige løsninger.

Vi kommer til å legge til rette for dialog med naboer og berørte gjennom hele prosessen.

Ringeriksbanen og E16 er et felles prosjekt som både Bane Nor og Statens vegvesen er ansvarlige for. Når vi jobber med trafikksikkerhet, er det Statens vegvesen som har spisskompetansen. Vi jobber etter nullvisjonen som innebærer at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Arbeidet med Ringeriksbanen vil strekke seg over omtrent åtte år, men trafikken og belastningen vil ikke være like stor i hele perioden.

I Bærum vil det bli massetransport i tre til fire av disse årene. Gjennom hele anleggsperioden vil det være tett oppfølging og samarbeid med skolene og naboene for å finne gode løsninger, også når ting endrer seg.

For oss er det viktig å lage en best mulig vei og jernbane, og at utbyggingen fører med seg minst mulig ulemper for naboer og berørte.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Derfor tar vi dere og innspillene deres på alvor.