Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Riktig med Føyka-avtale

– Det er et riktig trekk å inngå en intensjonsavtale med fotballen om flytting til Drengsrud, skriver Asker Høyres gruppeleder Håvard Vestgren.

Foto: KARL BRAANAAS

Føyka-prosessen er en helt ordinær prosess. Administrasjonen har gjort jobben sin.

Asker Høyre mener at kommunen skal vurdere hva som skal skje med kommunens eiendom på Føyka. 

At noen partier (Sp, SV) er uenig i dette, er hverken nytt eller oppsiktsvekkende. De samme partiene, i tillegg til flere som tidligere har vært for en utvikling på Føyka, påstår i formannskapet at kommunedirektøren har gjennomført en slett prosess (Budstikka 1. september). 

Høyre mener at kommunedirektøren har gjennomført en grundig saksforberedelse, som gir god innsikt i utfordringer og muligheter, og som åpner for en strukturert og inkluderende prosess videre. Dette er svært viktig for å oppnå et godt resultat! 

Påstander om hemmelighetskremmeri faller på sin egen urimelighet, det er en selvfølge at en må vite hva dagens største bruker av området ønsker seg uten at dette blir en offentlig forhandling. 

Avtalen var dessuten ikke gyldig før den ble politisk vedtatt.

Det er både nasjonal og lokal vedtatt politikk at fortetting skal skje i sentrumsområder med transportknutepunkt.  

Staten gir i sine retningslinjer forventning om at de tettstedene/byene som får tunge investeringer i jernbane og vei, sørger for at disse investeringene kommer så mange som mulig til gode.

Det er ikke slik at Asker stasjon, Askerbanen eller ny E18 er eller skal bli bygget kun for dem som er så heldige at de bor i eller i nærheten av Asker sentrum. 

Det investeres for å sikre muligheter for bolig og arealer til nye innbyggere og arbeidstagere, uten at dette blir personbilbasert.

På bakgrunn av dette må det bygges i sentrum, og kommunen som reguleringsmyndighet må legge til rette for dette.

I tillegg er kommunen i tilfellet delområde IV på Føyka også grunneier, noe som gjør at flere behov må vurderes. Det omfatter allmennhetens og idrettens behov, og da spesielt behovene til fotballen som bruker området i dag.

Det er derfor et riktig trekk å inngå en intensjonsavtale med fotballen om flytting til Drengsrud. Det er helt avgjørende å ha en forståelse med største bruker av arealet, før det settes i gang mulighetsstudier. 

Uten enighet om en slik intensjon i forkant – vil vi risikere høyt konfliktnivå. Derfor mener vi kommunedirektørens vurdering er helt riktig.

Påstander om hemmelighets- kremmeri faller på sin egen urimelighet.

Det er en ærlig sak å ikke ønske noen utvikling i Asker Sentrum eller på Føyka, men konsekvensen vil være en mulighet for at en større del av boligmassen kan bli presset utover i kommunen, med potensielt mer kø, kork og kaos. 

Det er i utgangspunktet foreslått cirka 200–250 boliger på kommunens tomt på 50 mål. Dette er ikke spesielt tett og vil gi rom for gode grøntarealer og parkområder til glede for alle i Asker sentrum. 

En kan tenke seg at Føyka kan utvikles med gode, nye boformer der flere generasjoner kan trives sammen. Føyka kan bli et fantastisk sted å bo og en bydel som tilfører Asker noe unikt og flott.

Det er nettopp dette en mulighetsstudie skal undersøke. Fra vår side ønsker vi, som Arbeiderpartiet, at dette arbeidet skal fortsette. 

Vi er enig med kommunedirektøren i hans vurderinger av status og vil med spenning følge prosessen videre. Asker Høyre skal passe på at denne prosessen blir bred og inkluderende, og at Føyka blir et flott tilskudd til utviklingen av fremtidens Asker sentrum. 

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.