Revmatiker? Sjekk deg!

Av

Mange går rundt med «vondt» og smerter i muskler og skjelett i årevis uten å undersøke om de har en revmatisk diagnose.

DEL

Å sette diagnose fører til behandling og tiltak slik at man får et bedre liv. Norsk Revmatikerforbund har en klar oppfordring på revmatikerdagen 12. oktober: Bestill legetime, og sjekk deg!

Les også: Håper å gjenåpne bassenget

Les også: Tilbud til revmatikere

Symptomene er ofte vagere, og det er vanskeligere å stille diagnose enn ved annen sykdom. Pasienter blir oftere mistrodd av fastlegen og kommer senere til spesialist enn «friske» og andre kronikergrupper. Det viser en ny undersøkelse utført av TNS Kantar, på oppdrag av blant annet Norsk Revmatikerforbund.

Konsekvensen av sen diagnose er for mange et liv med smerter, stivhet og redusert livskvalitet. Mange får økt sykefravær eller blir uføre. Dette kan forebygges hvis det blir satt diagnose på et tidligere tidspunkt. Tidlig diagnostisering gir bedre livskvalitet.

Én av fire nordmenn har muskel- og skjelettplager. 300.000 nordmenn lever med revmatisk diagnose. Mørketallet på udiagnostiserte er mye større. Tre av fire med diagnosen fibromyalgi lever uten å ha fått diagnose.

Muskel- og skjelettsykdommer koster det norske samfunn om lag 94 millioner kroner i året i form av sykmeldinger og uføre-trygd. Det utgjør den desidert største kronikergruppen i Norge. Det er den sykdommen som rammer flest og koster mest.

Norsk Revmatikerforbund jobber for å bedre hverdagen til dem med revmatiske sykdommer og for at revmatiske diagnoser skal bli prioritert innen forskning, behandling og rehabilitering. Vi jobber for at muskel- og skjelettsykdommer skal komme høyere opp prioriteringslisten til politikerne og helsepersonell, både kommunalt og på landsbasis.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det vil gagne både samfunnet og enkeltindivider.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags