Ensidig fokus på lav pris får store konsekvenser. Først fikk vi søppelkaos da selskapet overtok oppgaven, så har vi fått press på lønns- og arbeidsvilkår, og nå er konkursen et faktum. Belastningen får kommunen, de ansatte og alle vi som er avhengig av et velfungerende renovasjonssystem.

Les også: Som julekvelden på kjerringa?

Les også: Bobestyrer om RenoNorden-konkursen: – Nærmer oss en løsning

Les også: Bærum kommune vil ikke overta søppelhenting

Løsningen bør ikke være nye runder med private anbud. Kommunen bør overta jobben selv og bygge opp en egen organisasjon.

De Factos har skrevet (2015) en rapport som dokumenterer at de kommunene som driver renovasjon i egenregi, normalt har lavere kostnader enn de som baserer seg på anbud. Samtidig er arbeidsforholdene bedre og mer stabile enn det vi nå får demonstrert.

Egenregi gir mange fordeler:

  • Det er lettere å bygge opp kommunens kompetanse.
  • Bruk av den kompetansen som opparbeides gjennom arbeidet, er lettere å systematisere, noe som kan videreutvikle tilbudet.
  • Lettere for ansatte å bli hørt.
  • Arbeidet blir mer stabilt og derved mer attraktivt.
  • En unngår enorm risiko for kvalitet på tjenesten hver gang en skifter leverandør. Hvor negativt dette kan fungere har vi sett både i Oslo og Bærum.
  • Tjenesten kan i større grad basere seg på ansatte som bor i nærområdet slik at vi kan unngå uskikken med innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer.
  • Kompetanseoverføring og læring av andre kommuner blir enklere å systematisere. Vi unngår at kompetansen går tapt ved endring av leverandør.
  • Vi som brukere, får som oftest en bedre og rimeligere tjeneste.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I sum er det vanskelig å se at det er noen fordeler med å fortsette med dagens løsninger. Anbud bør derfor avvikles og kommunen bør overta.