Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Regjeringens bompengebløff

KRITISK: – Pendlerne opplever en hodeløs samferdselspolitikk når Frp styrer landet, skriver blant andre Sverre Myrli, som er stortingsrepresentant for Akershus Ap. Her ved E18 på Blommenholm.

Den nye samferdselsministeren må starte sin gjerning med å rydde opp i bompengekaoset etter Ketil Solvik-Olsen.

Han reiste rundt og sa at han og Frp ikke ville ha bompenger, mens realiteten er at statens representanter i forhandlingene med lokale myndigheter har krevd bompenger – til og med høyere bompenger i rushtiden – for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Les også: En bedre Bergensbane

I fjor sommer behandlet Stortinget Nasjonal Transportplan (NTP). I sitt forslag skriver regjeringen: «Det er bla. lagt til grunn at staten skal bidra med 50 pst. av kostnadene for kollektivprosjektet Bussveien på Nord-Jæren etter at det er inngått byvekstavtale. Den andre halvparten vil bli finansiert med bompenger gjennom bypakke Nord-Jæren.»

At Frp forsøker å late som de er imot den bompengepolitikken de selv aktivt fører i regjering, er ganske utrolig.

Den nå avgåtte Ketil Solvik-Olsen hevdet at fylkeskommunene bare kunne prioritere annerledes, og bruke mer på samferdselsinvesteringer og dermed mindre på andre ting.

Realiteten er at fylkeskommunenes handlingsrom under denne regjeringen har blitt svært begrenset. Å bruke enda mer fylkeskommunale penger på store samferdselsinvesteringer, på bekostning av videregående skoler, drift av kollektivtrafikk og andre ting, er ikke mulig mange steder.

I tillegg er vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene våre helt enormt og bare fortsetter å vokse år for år.

Mange av bypakkene er underfinansiert fordi staten ikke stiller opp med tilstrekkelige midler.

Arbeiderpartiet har fremmet forslag i Stortinget om at staten skal finansiere inntil 70 prosent av investeringene i kollektivprosjekter i de store byene.

Det stemte Frp og Høyre imot. De vil bare at staten skal finansiere 50 prosent.

GPS-teknologien har gjort tiden moden for å starte utprøving av veiprising. Med veiprising er det mulig å regulere trafikken gjennom at trafikantene betaler for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider.

Inntektene betales for transportformål i det berørte område og kan brukes til kollektivtransport, trafikksikkerhets- og miljøtiltak.

Arbeiderpartiet går inn for å starte et pilotprosjekt, men har blitt motarbeidet av et Frp som sier de ikke vil ha bompenger, men vil ha det likevel.

Frp i regjering har tidligere kuttet i skattefradraget for pendlerne. Og denne våren innførte de nye parkeringsgebyrer på en rekke jernbanestasjoner der pendlere har kunnet parkere billig eller gratis.

I tillegg har regjeringen utsatt helt nødvendig jernbaneutbygging rundt mange av byene våre. Og bompengeinnkrevingen sprenger alle rekorder mens Frp styrer landet. Pendlerne opplever en hodeløs samferdselspolitikk når Frp styrer landet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har drevet utstrakt dobbeltkommunikasjon. Mange land har kommunikasjonsminister. I Norge har vi til nå hatt dobbeltkommunikasjonsminister.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler