Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Regjeringen har levert til Asker og Bærum

– Kampen for ny E18 har fått sitt definitive gjennombrudd med Høyre i regjering. Etter årtier med planlegging og ørkesløse politiske kamper er endelig utbyggingen av ny E18 i gang, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) fra Bærum. Her på Lysaker.

– Kampen for ny E18 har fått sitt definitive gjennombrudd med Høyre i regjering. Etter årtier med planlegging og ørkesløse politiske kamper er endelig utbyggingen av ny E18 i gang, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) fra Bærum. Her på Lysaker.

Foto: Knut Bjerke

Åtte år med Solbergregjeringen har vært åtte gode år for Asker og Bærum, særlig på samferdselsfronten.

Det ble vei i vellinga for samferdselsprosjektene da Høyre rykket inn i regjeringskontorene i 2013.

Store samferdselsprosjekter i Vestregionen er blitt vedtatt siden 2013. Første spadetak er tatt for ny E18 og Fornebubanen. 

Kampen for ny E18 har fått sitt definitive gjennombrudd med Høyre i regjering. Etter årtier med planlegging og ørkesløse politiske kamper er endelig utbyggingen av ny E18 i gang. Landets største trafikkflaskehals vil få bedre fremkommelighet, og de om lag 17.000 beboerne som har måttet utholde støy og støvplager, går bedre tider i møte. Utbyggingen åpner dessuten for utvikling av miljøvennlige bolig- og næringsområder.

I vår skal regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan vedtas av Stortinget. Planen slår fast at ny E18 skal bygges fra Lysaker til Drengsrud. 

Nasjonal transportplan er en meget god plan for Asker og Bærum. Planen inneholder en rekke store prosjekter som vil ha stor betydningen for fremkommelighet, verdiskapning, miljø, og livskvalitet i våre kommuner.

Ny E134 Dagslett-E18 er tatt inn i Nasjonal transportplan. Det betyr at den siste strekningen som knytter Oslofjordtunnelen sammen med E18, kan realiseres. Veien har i dag mange ulykker, og en ny vei vil avlaste Røykenveien og Slemmestadveien.

Ringeriksbanen er under full planlegging, det samme ny E16 fra Skaret til Hønefoss. Når prosjektet står ferdig, vil det være en sammenhengende firefelts trafikksikker vei mellom Sandvika og Hønefoss. 

Det skal bygges 40 kilometer med dobbeltspor fra Sandvika til Hønefoss. Et gjennombrudd kan man trygt si, etter at Ringeriksbanen har befunnet seg 150 år på idéstadiet og 100 år på planstadiet.

Ringeriksbanen vil redusere reisetiden fra Oslo til Hønefoss med nesten en time, til cirka 30 minutter. Ringeriksregionen blir med dette knyttet tettere sammen med Oslo-området i et felles bo- og arbeidsmarked.

Det settes av 10 milliarder kroner til bedre togtilbud på Østlandet. Det vil innen 2029 gi 10-minutters intervall for lokaltogene fra Asker. Dette vil merkes for de mange i Asker og Bærum som daglig benytter toget til og fra arbeid.

Høyre i regjering har utgjort en merkbar forskjell for Asker og Bærum.

80 milliarder kroner er øremerket i Nasjonal transportplan til byvekstavtaler, blant annet til Fornebubanen. Hensikten med byvekstavtaler er at flere skal benytte seg av kollektivtransport, sykkel og gange i og rundt byene. 

Byvekstsatsingen er drøye 10 milliarder kroner større enn det som var satt av i transportplanen for fire år siden. Bærum kommune, Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Viken fylkeskommune har inngått bymiljøavtale for å møte et økt transportbehov med et forsterket kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange.

Valget i september vil avgjøre om Høyre fortsatt skal sitte med regjeringsmakten. Historien de siste åtte årene forteller at det absolutt har gagnet Asker og Bærum. Høyre i regjering har utgjort en merkbar forskjell for Asker og Bærum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.