Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Regionale planer for et vaklende Viken

Hanne Lisa Matt fra Asker er medlem i komité for plan i Viken. Øyvind Solum er nestleder i komité for finans, administrasjon og klima. – Mye viktig arbeid blir betydelig forsinket om det blir fylkesoppløsning, skriver MDG-politikerne.

Hanne Lisa Matt fra Asker er medlem i komité for plan i Viken. Øyvind Solum er nestleder i komité for finans, administrasjon og klima. – Mye viktig arbeid blir betydelig forsinket om det blir fylkesoppløsning, skriver MDG-politikerne.

FOTO: PRIVAT

Å slå sammen planverkene til Østfold, Akershus og Buskerud, som nå har blitt Viken, samtidig som vi ser fremover og tenker bærekraft i et generasjonsperspektiv, er krevende. 

Særlig når dette er planer som skal sette retning ikke bare for fylkeskommunen, men for hele Viken-samfunnet.

Samtidig er det en betydelig sjanse for at fylkestinget i februar vedtar å etablere tre nye fylker.

Fylkestinget vedtok likevel rett før jul å arbeide videre med tre store regionale planer for Viken; en om areal og mobilitet, en om kompetanse og verdiskaping, og en om økt livskvalitet, deltagelse og likeverd.

Vi er glade for at fylkestingets banebrytende mål om å skape et bærekraftig lavutslippssamfunn innenfor planetens tålegrenser innen 2030, og at Vikens planer skal innrettes mot det.

Vi må gjerne ønske oss vekst, men spørsmålet er hva slags vekst. Vekst i ressursbruk og utslipp er neppe bærekraftig. Dermed er det viktig at planprogrammet setter fokus på sirkulærøkonomi. Med dagens forbruk og livsstil hadde vi trengt flere jordkloder.

Dagens overforbruk er et slags tyveri fra kommende generasjoner, og en direkte årsak til klima- og naturkrisen.

FN har satt 2030 som året verdenssamfunnet skal nå bærekraftsmålene. Det er et godt tidsperspektiv for en nødvendig omlegging, samtidig som vi gjør det vi kan for at Vikens innbyggere skal oppleve styrket velferd og livskvalitet.

Vi må regne med at forskere vil forbedre beregningene for de kritiske faktorene for planetens tålegrenser, og hva som er de beste måtene å oppnå dette på. Likevel må vi være krystallklare på at vi i lengden ikke har noe annet valg enn å bestrebe oss på å lykkes.

Det er viktig å arbeide videre med disse regionale planene som har fokus på bærekraft og samarbeid med hele Viken-samfunnet, også om det skulle bli fylkesoppløsning. Vedtas de nå, vil de virke i mange år, også for eventuelle nye fylker inntil de velger å erstatte dem.

Så er det likevel slik at et eventuelt vedtak om fylkesoppløsning vil ta mesteparten av administrasjonens kapasitet i flere år fremover. Fylkeskommunens utredning sier at mye av det som er vedtatt i økonomi- og handlingsplaner eller i andre saker må stoppes, da det ikke vil finnes kapasitet til det. 

Det blir lite trolig at klima- og bærekraftsmålene for 2030 kan nås, hvis Viken bruker kreftene de nærmeste årene på intern omorganisering, noe som er bekymringsfullt fordi svake tiltak nå vil kreve sterkere lut senere.

Skal Viken-samfunnet lykkes med å skape et mer bærekraftig og robust samfunn og med høy velferd og livskvalitet, økt selvforsyning og gode arbeidsplasser, styrket demokrati og gode lokalsamfunn, forutsetter det at fylkeskommunen bruker sine ressurser best mulig og evner å mobilisere kommuner, stat, frivillighet, arbeidsliv med mer.

At mye viktig arbeid for innbyggerne og Viken-samfunnet blir betydelig forsinket om det blir fylkesoppløsning, er antagelig viktigere enn at oppløsningen vil koste rundt 400 millioner kroner i engangskostnader, og så store økte årlige kostnader fremover.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.