Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Reduserte klimamål i Viken?

– Om noe så er det Venstre her som sår tvil om fylkeskommunens vedtatte klimamål, skriver MDG-politiker Øyvind Solum.

– Om noe så er det Venstre her som sår tvil om fylkeskommunens vedtatte klimamål, skriver MDG-politiker Øyvind Solum.

FOTO: PRIVAT

Ole Andreas Lilloe-Olsen påstår i et innlegg før påske at Viken skal ha redusert sine klimamål, siden fylkestinget i en sak om uklare klimabegrep blant annet vedtok at «Viken fylkeskommune nyttar omgrepet nullutsleppsregion om eit område der det ikkje blir slept ut meir klimagassar enn det som blir teke opp gjennom biologiske prosessar.» 

På tross av at et samlet fylkesting, minus Venstre, stemte for dette, velger Lilloe-Olsen å bare anklage MDG for å ha sviktet grovt. 

Vi skjønner at det nærmer seg stortingsvalg når Lilloe-Olsen skriver at Viken på grunn av dette vedtaket: «setter våre regionale forpliktelser på et mye lavere nivå enn det vi forplikter oss til nasjonalt i klimameldingen, og i det vi har sluttet oss til i internasjonale forordninger, i EU og Parisavtalen». 

At MDG får hovedskytset i en sak som er utarbeidet av et rødgrønt fylkesråd vi ikke er en del av, har tydeligvis mindre å si. Heller ikke at Venstres regjeringsvenner i fylket så ut til å tolke vedtaket annerledes enn Venstre.

Om noe så er det Venstre her som sår tvil om fylkeskommunens vedtatte klimamål, og som slik sett kunne ha bidradd til å undergrave dem. 

Så er det uansett ikke i denne saken klimamålene ble bestemt, men i tidligere vedtak, ikke minst i den vedtatte regionale planstrategien for Viken.

Der kan vi lese følgende mål: «Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer enn det tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80% innen 2030 målt mot referanseåret 2016.» 

Om man synes den første setningen i dette vedtaket kan være tvetydig, så bør i hvert fall siste setning avklare en eventuell bekymring knyttet til om noen bare vil forsøke å definere bort utslipp under dekke av at det kanskje tas opp av skog eller andre naturlige prosesser.

Eventuelle slike spørsmål må i så fall behandles av fylkestinget i fremtidige saker, og hvor det er vedtatt at det bærekraftig sirkulærøkonomisk samfunnsperspektiv skal legges til grunn.

Fylkeskommunens klimaambisjoner står altså fast. Så vil det jo i konkrete politiske saker, ikke minst innen samferdselssektoren, fortsatt bli dragkamper mellom partiene. Så om fylkestingsflertallet i praksis vil følge vedtaket når det kommer til konkrete prioriteringer er kanskje et åpent spørsmål – selv om jeg håper det. 

Om Viken ikke kommer i mål, så er uansett ikke feilen at vi har vedtatt at bærekrafts- og klimaambisjonen bør omfatte hele Viken-samfunnet, inkludert indirekte utslipp, altså utslipp som kommer gjennom at vi reiser ut av Viken, og blant annet utslipp fra varene og tjenestene vi kjøper fra andre steder. 

At det samtidig med støtte fra fylkeskommunen forskes på, og stimuleres til, hvordan landbruk og skogbruk kan spille en mer konstruktiv rolle når det gjelder klimautslipp, bør vi bare være glade for. 

Det endrer likevel ikke det klare målet om minst 80 prosent klimagasskutt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.