Utdanning er ingen garanti mot ekstremisme, men skolen er blant de viktigste institusjonene for å sikre inkludering. Derfor er det spesielt viktig for Akershus å fremme en egen handlingsplan for bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme rettet inn mot skolen.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Skolens forebyggende rolle går først og fremst ut på å gi elevene faglig kunnskap og å ruste dem til å møte livet og mestre utfordringer sammen med andre.

Skolen skal lære elevene å omgås hverandre med respekt og utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse.

Den skal også utvikle elevenes evne til demokratisk forståelse og deltagelse i samfunnet for øvrig. Det fellesskap som bygges og de verdier som blir formidlet i skolen kan ha betydning for en effektiv forebygging av radikalisering.

Les også: Bortvist for religiøst prat

I Akershus har vi 34 videregående skoler og litt over 22.000 elever. Målet er at flest mulig skal oppnå best mulig kompetanse og gjennomføre videregående skole, og gjennomføringen skal derfor økes til 87 prosent innen 2018.

Foreløpige tall viser at det for skoleåret 2014/15 er om lag 16 prosent som hvert år dropper ut av videregående opplæring.

Skolenes samarbeid med kommunene, skolehelsetjenesten og politi er svært viktig for å kunne imøtekomme de utfordringene økt mangfold og generell samfunnsutvikling medfører.

Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme. I Norge er terrorhandlingene den 22. juli 2011 de mest dramatiske voldshandlingene vi har vært utsatt for siden andre verdenskrig.

Terrorisme må derfor ikke betraktes som noe som foregår fjernt fra Norges grenser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt