Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Puslespillet Føyka

Dersom Skiklubben flytter fra Føyka, kan det tenkes at et nytt blikk på planene for det frigjorte arealet kan gagne vår samfunnsutvikling, skriver artikkelforfatteren.

Dersom Skiklubben flytter fra Føyka, kan det tenkes at et nytt blikk på planene for det frigjorte arealet kan gagne vår samfunnsutvikling, skriver artikkelforfatteren.

Foto: Illustrasjon: TERJE GRØNMO ARKITEKTER

1. Våre politikere ønsker sterkt å hale i mål det langtekkelige og prestisjefylte prosjektet Føyka-Elvely.

2. Utvikling i Asker er basert på en samordnet plan for Oslo-regionen, med boligbygging rundt kollektivknutepunkter.

3. Hovedandelen av nybygde leiligheter skal etter Askers boligpolitiske strategi rettes mot seniormarkedet.

4. Kommunen trenger befolkningsvekst med diversitet i både alder og yrkesgrupper.

5. Flest mulig bør bruke kollektivtransport til jobb.

Alle puslespillbitene er i esken, men de passer ikke helt sammen.

Vi går inn i en ny tid, med en større og mer sammensatt kommune. Jeg vil utfordre politikerne i Nye Asker til å ta et skritt tilbake, finne frem noen blanke ark og fargestifter, og objektivt gjennomgå hva som best vil ivareta Asker kommunes innbyggere i fremtiden. Dersom Skiklubben flytter fra Føyka, kan det tenkes at et nytt blikk på planene for det frigjorte arealet kan gagne vår samfunnsutvikling.

De som i dag er bosatt i Asker sentrum er ikke den populasjonen som har behov for et kollektivknutepunkt med regiontog for å reise på arbeid. Tall fra SSB viser at over halvparten av innbyggerne i sentrum er over 65 år, og hele 16 prosent er 85 år eller eldre. Aldersfordelingen er betydelig høyere enn det som er tilfelle på Bekkestua, der seniorer selv gikk til motmæle og krevde at politikere motarbeidet etableringen av et rullatorsamfunn. Dette ble tatt til følge, og førte til omregulering til en mer barnefamilievennlig bebyggelse.

Med de planene som foreligger i dag, lar en mer mangfoldig boligpolitikk på Føyka seg vanskelig gjennomføre, fordi planene fordrer at tomten selges til utbyggere for enorme summer. Her følger at kvadratmeterprisen for de nybygde leilighetene vil overstige 100 000 kroner per kvadratmeter, og det vil i hovedsak være seniorer som løser ut sine villaer som vil være den aktuelle kjøpegruppen. Det er vanskelig å forestille seg at Føyka vil bosette nyetablerere eller barnefamilier. Aktive arbeidstagere vil fortsatt bo i resten av Asker, og vil i stor grad være avhengig av bilen til kollektivknutepunktet vårt, for å få hverdagen til å gå opp. Selv om flere velger kollektivt på strekningene ut av kommunen, vil ikke dette bidra til å avlaste det svært pressede lokale veinettet.

Asker kommune er en av Norges dyreste kommuner å bo i. Vi er også en kommune med økende andel seniorer, og dermed økende behov for arbeidstagere innenfor blant annet helse og omsorg. Dersom det kun er høyinntektsgrupper som har mulighet til å bosette seg i kommunen, vil dette skape utfordringer med tanke på fremtidig ivaretagelse av våre innbyggere. Man kan også tenke seg at seniorer som flytter fra hus til leilighet, ønsker å bli boende i sine lokale nabolag.

På en annen side er det kanskje ikke så dumt å bygge Norges største og dyreste aldershjem på Føyka, da hjemmetjenesten enkelt kan toge inn utenbys fra, til kollektivknutepunktet Asker Stasjon, for å ivareta Asker sentrums beboere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.