Ikke ved pasientens skulder

KRITISK: – Det er trist å konstatere at varslene fra oss som har skoen på, ikke ser ut til å ha gjort nevneverdig inntrykk på klinikkdirektøren, skriver Janne Grøttumsbråten.

KRITISK: – Det er trist å konstatere at varslene fra oss som har skoen på, ikke ser ut til å ha gjort nevneverdig inntrykk på klinikkdirektøren, skriver Janne Grøttumsbråten. Foto:

Av

I et innlegg i Budstikka 1. februar med tittelen «Skulder ved skulder» kommenterer klinikkdirektør Kirsten Hørthe oppslagene om de store kuttene i klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

DEL

Det er trist å konstatere at varslene fra oss som har skoen på, ikke ser ut til å ha gjort nevneverdig inntrykk på klinikkdirektøren.

Les også: Skulder ved skulder

Les også: Lytt til dem som selv har skoen på

Les også: Har sønn i psykiatrien: – Sliten av å kjempe

Istedenfor å stå skulder ved skulder med pasienter, pårørende og ansatte som varsler om høy risiko for redusert pasientsikkerhet grunnet stor reduksjon i sengeplasser og hastighet i omstillingene, gjentar hun at dette gjøres på faglig grunnlag, ut fra analyser om kapasitet, i tråd med nasjonale føringer og oppdrag fra Helse Sør-Øst, samt styrevedtak i Vestre Viken.

Hvordan klinikkdirektøren kan anse de store kuttene i klinikk for psykisk helse og rus på 70 sengeplasser, rundt 60 årsverk, reduksjon i basisfinansieringen på 26,7 millioner kroner samt manglende etterlevelse av prioriteringsregelen som sier at veksten for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være høyere enn for somatikk (jevnfør en kostnadsutvikling for psykisk helsevern og TSB på 4,5 prosent mot 4,8 prosent for somatikk) som en stor forbedring og for å være i tråd med oppdragsdokumentet, er vanskelig å forstå.

En vridning fra sengeplasser til mer kostnadseffektive akutte ambulante tjenester og polikliniske tilbud veier ikke opp for de store kuttene, og for pasienter med langvarige og alvorlige psykiske lidelser er det ofte døgnbehandling og ikke korte besøk fra et akutt ambulant team eller polikliniske konsultasjoner som er behovet når symptomtrykket øker.

Hørthe baserer sin argumentasjon for omstillingene på at de siste fire årene så har opptil 40 prosent av sengene ved helseforetakets distriktspsykiatriske sentre (DPS) stått tomme.

Det er vanskelig å tro at behovet for døgnbehandling har falt så mye fra foregående år, og dette står i strid med oppgitte ventetider på 6–8 uker for døgnbehandling ved de DPS i Vestre Viken som fortsatt tilbyr planlagte innleggelser.

For Sikta døgnseksjon, Asker DPS oppgis ikke lenger ventetider, da begge postene som tilbød planlagte innleggelser, er nedlagt.

Brukerstyrt seng ved Sikta er også under avvikling, til tross for at det har vært en suksess, og Nasjonal helse- og sykehusplan fastslår at det er et mål at alle DPS skal ha brukerstyrte senger.

Hørthe siteres også i et oppslag i Budstikka 19. januar på at det er styringsdata og ikke antall senger som fører til eventuelle avvisninger av pasienter, noe som underbygger at det ikke er behovene som er styrende for beleggsprosenten.

Til Hørthes påstand om at det er skulder til skulder-samarbeidet som har ført til at Asker kommune og Asker DPS har inngått samarbeid om brukerstyrte senger, så ser Asker kommune dette annerledes.

Virksomhetsleder for psykisk helse og rus i Asker kommune uttaler i Budstikka 1. desember at han ikke helt ser sammenhengen mellom nedleggelsen av brukerstyrt seng på Sikta og opprettelsen av kommunens lavterskel døgntilbud for psykisk syke på Nedre Sem, og at tilbudet ikke skal erstatte nødvendige tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Det samme uttaler Askers ordfører, som også har bedt om en avklaring fra Vestre Viken om hvordan brukere som ikke kan følges opp i det kommunale tilbudet, nå skal ivaretas.

Også leder i komité for helse og omsorg i Asker kommune er svært skeptisk til omfattende kutt i døgntilbudet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Skulder ved skulder står direktør for klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe i hovedsak med administrerende direktør og styret i Vestre Viken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags